Contributie, donaties & legaten

Contributie
Als Vriend(in) betaalt u € 50,- per jaar. Daarvoor wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vereniging door het Vriendenmagazine. Daarnaast heeft u gratis toegang tot de Filosofische Cafés en andere ledenbijeenkomsten.
Tegen een aantrekkelijke vriendenprijs kunt u ook aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies deelnemen. Na aftrek van alle kosten van ledenadministratie, Vriendenmagazine, website, Filosofische Cafés e.d. komt ten minste € 25,- van de contributie ten goede aan de ISVW.

Naast de vaste contributie van € 50,- bestaat de mogelijkheid tot een extra financiële bijdrage waarvoor wij nadrukkelijk uw aandacht vragen. Met het invullen en retourneren van het machtigingsformulier (https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vrienden-van-deISVW.pdf) machtigt u de Vereniging tot automatische incasso. Daarmee verlaagt u de administratieve lasten, wat aan de ISVW ten goede komt.

Extra financiële bijdragen
Als aanvulling op de contributie bestaat de mogelijkheid extra te doneren.
● Een extra bijdrage van € 100,- (of meer) per jaar. Daarvoor krijgt u een korting van € 15,- per meerdaagse cursus bij de ISVW. U kunt ook afzien van dit voordeel en dat als gift opvoeren bij uw belastingaangifte.
● Een periodieke gift van € ……… ….. gedurende een periode van vijf jaar. Deze is fiscaal volledig aftrekbaar zonder minimumdrempel. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de vereniging volstaat. U ontvangt daartoe een conceptversie (https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vriendenvan-de-ISVW.pdf). Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de ISVW en die van de Belastingdienst.
● Legaten. Als u geld aan de Vereniging van Vrienden ISVW wilt nalaten, dan hoeft de Vereniging daar geen successierechten over te betalen. Een legaat kunt u in uw testament opnemen. Voor nadere informatie kunt u zich eventueel wenden tot de penningmeester.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Aanmelden Nieuwsbrief

  Altijd de laatste informatie over de Vrienden van de ISVW ontvangen? U kunt zich hier aanmelden om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen.

  Leest u de nieuwsbrief liever online of wenst u een eerdere uitgave terug te lezen? Klik dan hier om alle edities van de nieuwsbrief op de website te bekijken.

 • Agenda

  Er zijn op dit moment geen events gepland

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!