Contributie, donaties & legaten

Contributie
Als Vriend(in) betaalt u € 50,- per jaar. Daarvoor wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vereniging door het Vriendenmagazine. Daarnaast heeft u gratis toegang tot de Filosofische Cafés en andere ledenbijeenkomsten.
Tegen een aantrekkelijke vriendenprijs kunt u ook aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies deelnemen. Na aftrek van alle kosten van ledenadministratie, Vriendenmagazine, website, Filosofische Cafés e.d. komt ten minste € 25,- van de contributie ten goede aan de ISVW.

Naast de vaste contributie van € 50,- bestaat de mogelijkheid tot een extra financiële bijdrage waarvoor wij nadrukkelijk uw aandacht vragen. Met het invullen en retourneren van het machtigingsformulier (https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vrienden-van-deISVW.pdf) machtigt u de Vereniging tot automatische incasso. Daarmee verlaagt u de administratieve lasten, wat aan de ISVW ten goede komt.

Extra financiële bijdragen
Als aanvulling op de contributie bestaat de mogelijkheid extra te doneren.
● Een extra bijdrage van € 100,- (of meer) per jaar. Daarvoor krijgt u een korting van € 15,- per meerdaagse cursus bij de ISVW. U kunt ook afzien van dit voordeel en dat als gift opvoeren bij uw belastingaangifte.
● Een periodieke gift van € ……… ….. gedurende een periode van vijf jaar. Deze is fiscaal volledig aftrekbaar zonder minimumdrempel. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en de vereniging volstaat. U ontvangt daartoe een conceptversie (https://isvw.nl/wp-content/uploads/2013/03/overeenkomst_-period_gift_in_geld_Vriendenvan-de-ISVW.pdf). Voor verdere informatie kunt u terecht op de website van de ISVW en die van de Belastingdienst.
● Legaten. Als u geld aan de Vereniging van Vrienden ISVW wilt nalaten, dan hoeft de Vereniging daar geen successierechten over te betalen. Een legaat kunt u in uw testament opnemen. Voor nadere informatie kunt u zich eventueel wenden tot de penningmeester.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Filosofisch café 17 februari 2019

  Filosofisch cafe op de zondagmiddag met Dick Kleinlugtenbelt over moderne levenskunst, metaforen en het omgaan met emoties.

 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  mrt 17

  17 maart Filosofisch café: Botsende waarden II

  17 maart vanaf 15:00 tot 17:00
  mei 19

  19 mei Filosofisch café

  19 mei vanaf 15:00 tot 17:00
 • De Vrienden van de ISVW

  De Vrienden van de ISVW zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. Zij maken het mede mogelijk dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!