Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit event is voorbij.

ALV en Vriendendag

23/08/2020 vanaf 11:00

Uitnodiging Vriendendag
Zondag 23 augustus 11.00-17.00 uur

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Van harte nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse Vriendendag en Algemene Ledenvergadering op zondag 23 augustus aanstaande in de grote Frederik van Eedenzaal en de tuinen van het landgoed van de ISVW in Leusden.
Dit is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat we weer bijeen kunnen komen. Er gelden nog wel enige restricties en een bovengrens voor het aantal deelnemers. Deze bijeenkomst kan dan ook virtueel, op afstand bijgewoond worden. Dat betekent dat het dus een hybride samenkomst is.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal voor een deel in het teken staan van het benoemen van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Na zes jaar treden Peter Jurgens en Stefan Steenkamp vanwege het aflopen van hun tweede termijn terug als voorzitter en algemeen bestuurslid van de vereniging.

Een ander belangrijk agendapunt betreft een aanpassing van de statuten. Zoals reeds vaker is besproken met de leden, is deze nodig om opnieuw in aanmerking te komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status onderstreept het ideële karakter van de Vrienden en is van groot belang voor het verkrijgen van financiële schenkingen. Daarnaast is het ook noodzakelijk, om de ideële en verlieslatende activiteiten van de ISVW te kunnen blijven ondersteunen. Ook willen we jullie een beleidsplan voorleggen waarin een en ander nader is ingevuld. De vergader documenten zoals de jaarrekening 2019 en de begroting 2020-2021 kunnen worden opgevraagd bij de receptie van de ISVW.

We zullen ervoor zorgen, dat alle deelnemers aan de ALV hun stem kunnen uitbrengen bij de te nemen besluiten. Voor leden die online deelnemen aan de vergadering, zal dat op digitale wijze plaatsvinden, gelijktijdig met het moment waarop de deelnemers op locatie hun stem uitbrengen. In lijn met wat gebruikelijk is bij online ledenvergaderingen bieden we de mogelijkheid om tot 72 uur voorafgaande aan de ALV schriftelijke vragen over de agenda en bijlagen te sturen naar het bestuur (emailadres: vrienden@isvw.nl).

Een hoge opkomst van de leden is daarom van groot belang!

Vriendendag
De Vriendendag haakt wat betreft het thema aan op het komende Kitty van der Vliet Diversity Event 2020, dat dit najaar door de Vrienden in samenwerking met de ISVW georganiseerd wordt: Omgaan met de geschiedenis.
Voor de Vriendendag wordt een schrijfdialoog georganiseerd, waaraan Vrienden een bijdrage kunnen leveren. Tijdens de Vriendendag worden deze in een talkshow-achtige setting besproken. De aankondiging en uitnodiging hiervoor is enkele weken geleden verzonden. Het belooft een zeer interessante dag te worden.
Zie voor meer informatie: https://vrienden-isvw.nl/activiteit/alv-en-vriendendag/

Kids Café
Voor onze jongste generatie filosofen en maatschappelijk betrokkenen is er tegelijkertijd met het middagprogramma het Filosofische KidsCafé onder professionele en enthousiaste leiding van Brenda Raa. Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Corona-maatregelen
Gelukkig is de besmettingsgraad van het Covid-19 virus inmiddels dusdanig kleiner geworden, dat we weer fysieke bijeenkomsten kunnen houden bij de ISVW. Daarover zijn we uiteraard zeer verheugd.
Echter er gelden nog steeds een aantal beperkende maatregelen, waar we ons aan moeten houden. De belangrijkste maatregel is de 1,5 meter afstand. Die geldt ook voor bijeenkomsten bij ISVW. Dat betekent dat we maximaal 45 personen aanwezig mogen zijn in de Frederik van Eedenzaal. Mede om die reden hebben we besloten om de ALV en de aansluitende Vriendendag te organiseren als gecombineerde fysieke en virtuele bijeenkomst.

Online deelname
Na drie virtuele Filosofische Cafés zijn we inmiddels al aardig gewend aan ‘virtuele bijeenkomsten’. We hebben van veel vrienden positieve reacties gehad en zelfs vragen van vrienden om dit te blijven doen, gecombineerd met de fysieke bijeenkomst. Welnu, we gaan dat tijdens deze ALV en Vriendendag voor het eerst doen.
Deelnemers die ervoor kiezen om virtueel aanwezig te zijn, kunnen inloggen op een Zoom-sessie (informatie hierover wordt op een later moment bekend gemaakt). De vergadering wordt met een camera opgenomen en de spreker(s) zullen in een microfoon moeten spreken, zodat zij zichtbaar en verstaanbaar zijn voor de virtuele deelnemers. De Zoom-sessie wordt op een groot scherm met luidsprekers in de zaal getoond, zodat mensen op afstand ook kenbaar kunnen maken dat ze willen reageren op de agendapunten. De voorzitter van de vergadering en de moderator van de Vriendendag kan op deze wijze virtuele deelnemers het woord geven.

10:30 – 11:00 Ontvangst met koffie.
11:00 – 13:00 Algemene Ledenvergadering
Zie de agenda en stukken.
13:00 – 14:00 Lunchpauze met broodjes.
Gelegenheid voor een wandeling door het Vriendenbos.
14.00 – 14.15 Introductie middagprogramma door de nieuwe voorzitter van de Vrienden:
Hij stelt zich, samen met de andere bestuurders, voor. Alle bestuurders geven daarbij antwoord op de vraag wat hun belangrijkste bijdrage de komende tijd zal zijn. Waar ligt zijn/haar focus?
14.15 -14.30 Inleiding Leren van onze geschiedenis, de schrijfdialoog
De Moderator stelt zich voor en geeft een korte introductie over het thema van de schrijfdialoog: Leren van de Geschiedenis.
14:30 -15.30 Presentaties schriftelijke producten en stellingen
Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om hun schrijfresultaat toe te lichten ( de vijf inzendingen zijn te vinden op onze website).
15.30 -15:45 Pauze
15.45 -16.15 Vervolg Leren van onze geschiedenis met als vraag aan de deelnemers; wat leren wij als Vrienden van onze eigen 100-jaar oude geschiedenis? Wat zijn de lessen die wij daar als Vrienden uit kunnen trekken? Wat betekenen die lessen voor de toekomst? Florian Jacobs zal hier een praatje over houden en aansluitend is er een zaalgesprek over dit onderwerp.
16.15 -17.30 Gelegenheid om Peter en Stefan persoonlijk te bedanken voor hun bestuurswerk in de afgelopen zes jaar.

 

Tot slot
Voor de drankjes en hapjes in de middag vragen wij een bijdrage van € 10 voor Vrienden en hun introducés, € 25 voor anderen. Virtuele deelname is gratis.

Nadrukkelijk verzoek om u van tevoren aan te melden voor de Vriendendag en ALV. Dit kan via email naar vrienden@isvw.nl. Daarbij moet u aangeven of u fysiek op locatie dan wel virtueel in een Zoom-sessie aanwezig zult zijn.

Met hartelijke Vriendengroet,

Peter Jurgens    Fred Ahsmann

Voorzitter.         Secretaris

Schrijfdialoog Leren van onze geschiedenis.

Kunnen we leren van onze persoonlijke of publieke geschiedenis? Kan een goede verwerking van de donkere bladzijden uit je geschiedenis je behoeden voor valkuilen in de toekomst? Hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden in je persoonlijk leven waar je veel van geleerd hebt? Of heb je misschien juist door historische voorvallen zoals de val van de Muur of het recente maatschappelijke debat over institutioneel racisme en politiegeweld iets geleerd? Heb je hier een verhaal over te vertellen? Een verhaal waar anderen of jijzelf iets van kunnen leren? Of heb je een goed idee over hoe we in de toekomst de fouten uit het verleden kunnen voorkomen?

Wat vragen we je te doen?

–          Schrijf een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk van maximaal 2500 woorden of minder over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.

–          Stuur je schriftelijk resultaat uiterlijk 1 augustus naar vrienden@isvw.nl met ‘Vrienden Schrijfdialoog’ in de subjectregel. Vermeld je naam, emailadres en NAW-gegevens in je mail.

Locatie

ISVW
Dodeweg 8
Leusden, 3832RD Nederland
+ Google Maps
Website:
www.isvw.nl

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  feb 21

  Filosofisch café

  21 februari vanaf 15:00 tot 17:00
  mrt 21

  Filosofisch café

  21 maart vanaf 15:00 tot 17:00
  apr 18

  Filosofisch café

  18 april vanaf 15:00 tot 17:00
  mei 16

  Filosofisch café

  16 mei vanaf 15:00 tot 17:00
  jun 20

  ALV en Vriendendag

  20 juni vanaf 10:00 tot 17:00
 • Leren van onze geschiedenis

  De Vrienden van de ISVW feliciteren Lotte Spreeuwenberg met de eerste plek in de Essaywedstrijd ‘Leren van onze geschiedenis’!

  Naast de hoofdprijs verschijnt haar essay ‘Onderhuidse verhalen’ volgend jaar in een essaybundel bij ISVW Uitgevers. Zeker weten dat je de aankondiging niet mist? Meld je aan voor de ISVW-nieuwsbrief.

  Het jury rapport: https://isvw.nl/essaywinnaar/

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/