Laden Evenementen

« All Evenementen

 • Dit evenement is voorbij.

ALV en Vriendendag

23/08/2020 vanaf 11:00

Uitnodiging Vriendendag
Zondag 23 augustus 11.00-17.00 uur

Beste Vrienden en Vriendinnen,

Van harte nodigen wij jullie uit voor onze jaarlijkse Vriendendag en Algemene Ledenvergadering op zondag 23 augustus aanstaande in de grote Frederik van Eedenzaal en de tuinen van het landgoed van de ISVW in Leusden.
Dit is de eerste keer sinds het uitbreken van de coronacrisis dat we weer bijeen kunnen komen. Er gelden nog wel enige restricties en een bovengrens voor het aantal deelnemers. Deze bijeenkomst kan dan ook virtueel, op afstand bijgewoond worden. Dat betekent dat het dus een hybride samenkomst is.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering zal voor een deel in het teken staan van het benoemen van een nieuwe voorzitter en twee nieuwe bestuursleden. Na zes jaar treden Peter Jurgens en Stefan Steenkamp vanwege het aflopen van hun tweede termijn terug als voorzitter en algemeen bestuurslid van de vereniging.

Een ander belangrijk agendapunt betreft een aanpassing van de statuten. Zoals reeds vaker is besproken met de leden, is deze nodig om opnieuw in aanmerking te komen voor de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status onderstreept het ideële karakter van de Vrienden en is van groot belang voor het verkrijgen van financiële schenkingen. Daarnaast is het ook noodzakelijk, om de ideële en verlieslatende activiteiten van de ISVW te kunnen blijven ondersteunen. Ook willen we jullie een beleidsplan voorleggen waarin een en ander nader is ingevuld. De vergader documenten zoals de jaarrekening 2019 en de begroting 2020-2021 kunnen worden opgevraagd bij de receptie van de ISVW.

We zullen ervoor zorgen, dat alle deelnemers aan de ALV hun stem kunnen uitbrengen bij de te nemen besluiten. Voor leden die online deelnemen aan de vergadering, zal dat op digitale wijze plaatsvinden, gelijktijdig met het moment waarop de deelnemers op locatie hun stem uitbrengen. In lijn met wat gebruikelijk is bij online ledenvergaderingen bieden we de mogelijkheid om tot 72 uur voorafgaande aan de ALV schriftelijke vragen over de agenda en bijlagen te sturen naar het bestuur (emailadres: vrienden@isvw.nl).

Een hoge opkomst van de leden is daarom van groot belang!

Vriendendag
De Vriendendag haakt wat betreft het thema aan op het komende Kitty van der Vliet Diversity Event 2020, dat dit najaar door de Vrienden in samenwerking met de ISVW georganiseerd wordt: Omgaan met de geschiedenis.
Voor de Vriendendag wordt een schrijfdialoog georganiseerd, waaraan Vrienden een bijdrage kunnen leveren. Tijdens de Vriendendag worden deze in een talkshow-achtige setting besproken. De aankondiging en uitnodiging hiervoor is enkele weken geleden verzonden. Het belooft een zeer interessante dag te worden.
Zie voor meer informatie: https://vrienden-isvw.nl/activiteit/alv-en-vriendendag/

Kids Café
Voor onze jongste generatie filosofen en maatschappelijk betrokkenen is er tegelijkertijd met het middagprogramma het Filosofische KidsCafé onder professionele en enthousiaste leiding van Brenda Raa. Het is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

Corona-maatregelen
Gelukkig is de besmettingsgraad van het Covid-19 virus inmiddels dusdanig kleiner geworden, dat we weer fysieke bijeenkomsten kunnen houden bij de ISVW. Daarover zijn we uiteraard zeer verheugd.
Echter er gelden nog steeds een aantal beperkende maatregelen, waar we ons aan moeten houden. De belangrijkste maatregel is de 1,5 meter afstand. Die geldt ook voor bijeenkomsten bij ISVW. Dat betekent dat we maximaal 45 personen aanwezig mogen zijn in de Frederik van Eedenzaal. Mede om die reden hebben we besloten om de ALV en de aansluitende Vriendendag te organiseren als gecombineerde fysieke en virtuele bijeenkomst.

Online deelname
Na drie virtuele Filosofische Cafés zijn we inmiddels al aardig gewend aan ‘virtuele bijeenkomsten’. We hebben van veel vrienden positieve reacties gehad en zelfs vragen van vrienden om dit te blijven doen, gecombineerd met de fysieke bijeenkomst. Welnu, we gaan dat tijdens deze ALV en Vriendendag voor het eerst doen.
Deelnemers die ervoor kiezen om virtueel aanwezig te zijn, kunnen inloggen op een Zoom-sessie (informatie hierover wordt op een later moment bekend gemaakt). De vergadering wordt met een camera opgenomen en de spreker(s) zullen in een microfoon moeten spreken, zodat zij zichtbaar en verstaanbaar zijn voor de virtuele deelnemers. De Zoom-sessie wordt op een groot scherm met luidsprekers in de zaal getoond, zodat mensen op afstand ook kenbaar kunnen maken dat ze willen reageren op de agendapunten. De voorzitter van de vergadering en de moderator van de Vriendendag kan op deze wijze virtuele deelnemers het woord geven.

10:30 – 11:00Ontvangst met koffie.
11:00 – 13:00Algemene Ledenvergadering
Zie de agenda en stukken.
13:00 – 14:00Lunchpauze met broodjes.
Gelegenheid voor een wandeling door het Vriendenbos.
14.00 – 14.15Introductie middagprogramma door de nieuwe voorzitter van de Vrienden:
Hij stelt zich, samen met de andere bestuurders, voor. Alle bestuurders geven daarbij antwoord op de vraag wat hun belangrijkste bijdrage de komende tijd zal zijn. Waar ligt zijn/haar focus?
14.15 -14.30Inleiding Leren van onze geschiedenis, de schrijfdialoog
De Moderator stelt zich voor en geeft een korte introductie over het thema van de schrijfdialoog: Leren van de Geschiedenis.
14:30 -15.30Presentaties schriftelijke producten en stellingen
Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om hun schrijfresultaat toe te lichten ( de vijf inzendingen zijn te vinden op onze website).
15.30 -15:45Pauze
15.45 -16.15Vervolg Leren van onze geschiedenis met als vraag aan de deelnemers; wat leren wij als Vrienden van onze eigen 100-jaar oude geschiedenis? Wat zijn de lessen die wij daar als Vrienden uit kunnen trekken? Wat betekenen die lessen voor de toekomst? Florian Jacobs zal hier een praatje over houden en aansluitend is er een zaalgesprek over dit onderwerp.
16.15 -17.30Gelegenheid om Peter en Stefan persoonlijk te bedanken voor hun bestuurswerk in de afgelopen zes jaar.

 

Tot slot
Voor de drankjes en hapjes in de middag vragen wij een bijdrage van € 10 voor Vrienden en hun introducés, € 25 voor anderen. Virtuele deelname is gratis.

Nadrukkelijk verzoek om u van tevoren aan te melden voor de Vriendendag en ALV. Dit kan via email naar vrienden@isvw.nl. Daarbij moet u aangeven of u fysiek op locatie dan wel virtueel in een Zoom-sessie aanwezig zult zijn.

Met hartelijke Vriendengroet,

Peter Jurgens    Fred Ahsmann

Voorzitter.         Secretaris

Schrijfdialoog Leren van onze geschiedenis.

Kunnen we leren van onze persoonlijke of publieke geschiedenis? Kan een goede verwerking van de donkere bladzijden uit je geschiedenis je behoeden voor valkuilen in de toekomst? Hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden in je persoonlijk leven waar je veel van geleerd hebt? Of heb je misschien juist door historische voorvallen zoals de val van de Muur of het recente maatschappelijke debat over institutioneel racisme en politiegeweld iets geleerd? Heb je hier een verhaal over te vertellen? Een verhaal waar anderen of jijzelf iets van kunnen leren? Of heb je een goed idee over hoe we in de toekomst de fouten uit het verleden kunnen voorkomen?

Wat vragen we je te doen?

–          Schrijf een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk van maximaal 2500 woorden of minder over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.

–          Stuur je schriftelijk resultaat uiterlijk 1 augustus naar vrienden@isvw.nl met ‘Vrienden Schrijfdialoog’ in de subjectregel. Vermeld je naam, emailadres en NAW-gegevens in je mail.


Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vacatures bestuur

  Met het bereiken van het einde van de bestuurstermijn ontstaan er vacatures in het bestuur van de Vrienden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en naar een of meerdere algemeen bestuursleden. Interesse? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Filosofische cafés ook online

  Met ingang van het januari café 2023, zijn de cafés ook online te bezoeken. De presentaties en plenaire gesprekken kunnen vanuit huis worden gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor de benodigde techniek en voor het verzorgen van de opnames.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2023 nummer 1