Filosofisch Café over dierlijke emoties met Frans de Waal

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Filosofisch Café met als thema: ‘Dierlijke emoties en gevoelens: winst, verlies en geluk’, over wat wij kunnen leren van dieren. Met een inleiding door Prof. Dr. Frans de Waal. Zie de uitgebreide informatiepagina over dit Filosofisch Café.

Filosofisch Café januari 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Filosofisch Café februari 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Filosofisch Café maart 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Filosofisch Café april 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Kitty van der Vliet Symposium

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Het thema van dit internationale symposium is Intieme Vreemden. De keynote van dit symposium zal worden verzorgd door een gerenommeerde filosoof. Ook zal de programmering een interessant scala aan lezingen en workshops bevatten. Het Kitty van der Vliet Symposium wordt jaarlijks georganiseerd door de Vrienden van de ISVW in samenwerking met de ISVW en heeft als […]

Filosofisch Café mei 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

ALV en Vriendendag

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt teruggekeken op het Vriendenjaar 2021 aan de hand van het inhoudelijk en financieel jaarverslag. Daarnaast worden de plannen voor 2023 besproken en vastgesteld. Aansluitende aan de ALV vindt de jaarlijkse Vriendendag plaats. Deze krijgt invulling door een schrijfdialoog, waarin deelnemers aan de hand van een zelf geschreven essay met elkaar […]

Filosofische wandeling

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Locatie en thema worden later bekend gemaakt.

Filosofisch Café oktober 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Filosofisch Café november 2022

ISVW Dodeweg 8, Leusden

Bij een Filosofisch Café staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog aangaan. Het gaat om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.