Vriendendag 2020

Zondag 23 augustus 2020, 11.00 – 17.00 uur

Schrijfdialoog & Vriendendag

Gedurende dit event is er tijd en aandacht voor de schrijfresultaten van de inzenders van de schrijfdialoog. Deze heeft het thema:

Leren van onze geschiedenis.
Kunnen we leren van onze persoonlijke of publieke geschiedenis? Kan een goede verwerking van de donkere bladzijden uit je geschiedenis je behoeden voor valkuilen in de toekomst? Hebben er gebeurtenissen plaatsgevonden in je persoonlijk leven waar je veel van geleerd hebt? Of heb je misschien juist door historische voorvallen zoals de val van de Muur of het recente maatschappelijke debat over institutioneel racisme en politiegeweld iets geleerd? Heb je hier een verhaal over te vertellen? Een verhaal waar anderen of jijzelf iets van kunnen leren? Of heb je een goed idee over hoe we in de toekomst de fouten uit het verleden kunnen voorkomen?

Wat vragen we je te doen?

 • Schrijf een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk van maximaal 2500 woorden of minder over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.
 • Stuur je schriftelijk resultaat uiterlijk 1 augustus naar vrienden@isvw.nl met ‘Vrienden Schrijfdialoog’ in de subjectregel. Vermeld je naam, emailadres en NAW-gegevens in je mail.
 • Zet 23 augustus 2020 alvast in je agenda, want op die dag kunnen de deelnemers die dat willen, hun schriftelijke resultaten in het middagdeel van de Vriendendag toelichten.

Deze Vriendendag vindt fysiek op het Landgoed ISVW plaats. Daarnaast is het mogelijk om ook virtueel deel te nemen aan deze Vriendendag. We zullen zorgen voor beeld- en geluidregistratie, die gedeeld wordt in de Zoom-sessie. Virtuele deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om te reageren op de thema’s die besproken of gepresenteerd worden.

Nadrukkelijk verzoek om u van tevoren aan te melden voor de Vriendendag en ALV. Dit kan via email naar receptie@isvw.nl. Daarbij moet u aangeven of u fysiek op locatie dan wel virtueel in een Zoom-sessie aanwezig zult zijn.

Globaal programma van de Vriendendag 23 augustus 2020.
10.30-11.00 uur        Welkom en koffie
11.00-13.00 uur        Algemene Ledenvergadering
13.00-14.00 uur        Lunch en pauze
14.00-16.30 uur        Presentaties schrijfdialoog en zaal discussie
16.30-17.00 uur        Afscheid P. Jurgens, voorzitter en S. Steenkamp, bestuurslid Vrienden ISVW
17.00-18.00 uur        Borrel met muziek van Geminga (www.geminga.nl)

Wij kijken er naar uit!

Het Vriendenbestuur


Er waren vijf Vrienden die een essay hadden ingestuurd. Deze essays werden tijdens de Vriendendag besproken besproken in een talkshow-achtige setting, waarbij Frans van der Lem op afstand meedeed.
Van deze Vriendendag is geen videoregistratie gemaakt.

Door op de titel van een essay hieronder te klikken, kunnen de essays van de deelnemers gelezen worden.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Aankomende evenementen

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/