ALV en Café: Vriendenwijsheid

18 juni 2023 12:00-17:00 uur

Op 18 juni 2023 zal het filosofisch café gewijd zijn aan het thema Vriendenwijsheid. Dit café vindt plaats na de jaarlijkse algemene ledenvergadering, waarin het bestuur verslag doet over het verenigingsjaar 2022 en de plannen voor 2023 wordt gepresenteerd. Voorafgaand aan deze ALV kunnen de aanwezigen gebruik maken van een broodjeslunch.

Het thema van het café is Vriendenwijsheid. Binnen de Vriendenvereniging is veel kennis, expertise en wijsheid aanwezig. Tijdens dit café zullen een aantal Vrienden de deelnemers meenemen in diverse onderwerpen. Verspreid over twee rondes kunnen de deelnemers kiezen uit vier lezingen en workshops. In ronde 1 bespreekt Margreet de Zeeuw of de crisis in de natuurkunde om een nieuw filosofisch fundament vraagt en laat Frans van der Lem je met een geleide meditatie achterover leunen in jezelf. In ronde 2 vertelt Luc Meuwese over de levenskunstregel die hij zelf ontwierp en geeft Dick Keijzer een lezing over de vraag of schilderkunst een vorm van waarheid kan bieden.

Workshops

De natuurkunde in crisis. Tijd voor een nieuw filosofisch fundament?

Margreet de Zeeuw: “Afgelopen februari rondde ik mijn master filosofie af aan de Radboud Universiteit. De kop van dit stukje was de titel van mijn masterscriptie. De vraag die waarschijnlijk direct bij jullie opkomt: Hoezo crisis? De natuurkunde boekt toch nog steeds grote successen? Higgsdeeltjes, foto’s van zwarte gaten, kwantumcomputers, het kan niet op. Toch spreken fysici steeds vaker over een crisis in hun vakgebied. De ‘Theorie van Alles’, die de relativiteitstheorie van Einstein met de kwantumfysica zou moeten verenigen, is (tot nu toe) niet gevonden. Geen van de opgestelde theorieën is experimenteel bewezen, maar op grond van niet-wetenschappelijke argumenten wordt het onderzoek toch voortgezet. Daardoor dreigt de relatie met de empirische werkelijkheid te worden losgelaten en het wetenschappelijke karakter van de natuurkunde aangetast. Volgens de filosoof Edmund Husserl komt dit omdat vanaf Galilei een kloof is ontstaan tussen de wetenschappelijke werkelijkheid en de (voorwetenschappelijke) leefwereld. Door de mathematisering van de natuurkunde is dat wat essentieel is voor menszijn uit deze wetenschap verdwenen.”

De presentatie van Margreet kan worden bekeken via deze link

Achterover leunen in onszelf

Soms zit de rationaliteit ons in de weg.
Activeer dan al uw zintuigen.
Koester uw onzekerheid.
En schort uw oordeel op.

Na een korte inleiding over het effect van meditatie en aandachtstraining op onze intuïtie, volgt een geleide meditatie om geïnternaliseerde kennis en wijsheid optimaal beschikbaar te maken.

Ter illustratie vindt er tevens een ultrakorte schrijfoefening plaats.

Deze workshop wordt gegeven door Frans van der Lem, Frans is IVN-Natuurgids, Meditatie- en Aandachtstrainer.

Een universele levenskunstregel

Luc Meuwese: “De basis van vele religies en levensovertuigingen is de Gulden Regel: Behandel de ander zoals jezelf behandeld zou willen worden. Het mooie van deze universele regel is dat je elkaar er op kunt aanspreken. Onaangenaam zijn voor een ander is niet overeenkomstig de Gulden Regel, want je zou niet willen dat anderen onaangenaam doen tegen jou.

Bij deze overweging vroeg ik me af hoe we de Gulden Regel als vanzelfsprekend kunnen toepassen in ons handelen van alledag. Hoe kan ik bij mijn doen en laten tenminste zien wat mijn handelen kan betekenen voor anderen? En als ik dan moet constateren dat mijn doen en laten de ander schaadt of – iets milder geformuleerd  – onaangenaam is voor die ander, wat doe ik dan?  Voor deze alledaagse situaties heb ik een levenskunstregel ontworpen: GiwD-J-AbB-J-Over. Deze gaan we ontcijferen. Ik beloof deelnemers aan de workshop: na de ontcijfering vergeet je hem nooit meer. Erg handig in het leven van alledag.”

De waarheid van de schilderkunst  

Een zoektocht in het spoor van Merleau-Ponty en Deleuze

Dick Keijzer: “Kan schilderkunst een vorm van waarheid bieden? Dit heb ik onderzocht in mijn recente masterscriptie filosofie en in mijn lezing zal ik hierop ingaan.

Merleau-Ponty stelt dat ons kennen van de werkelijkheid gefundeerd is op ons lichamelijk in de wereld zijn. De wereld toont zich en de schilder is in staat diens ervaring met de wereld weer te geven. Deleuze kent de schilder het vermogen toe de werking van krachten die wij met het lichaam ondervinden in een schilderij vast te leggen. Beiden beschouwen het kennisnemen van de wereld via de kunst als een perspectief op de wereld dat gelijkwaardig is aan wetenschap en filosofie.

Mijn conclusie is dat de schilderkunst waarheid biedt in de betekenis van het tonen van de wereld.  Ik verduidelijk mijn presentatie met enkele afbeeldingen van kunstwerken.”

De presentatie van Dick kan worden bekeken via deze link.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur    Ontvangst met koffie en een broodje
12.30 uur    Algemene ledenvergadering
14.30 uur    Pauze
15.00 uur    Vriendenwijsheid – ronde 1: Margreet de Zeeuw en Frans van der Lem
15.45 uur    Korte pauze
16.00 uur    Vriendenwijsheid – ronde 2: Luc Meuwese en Dick Keijzer
16.45 uur    Plenaire afsluiting
17.00 uur    Borrel met een hapje

Locatie

De ALV en het filosofische café vinden plaats op locatie bij de ISVW te Leusden

Aanmelden

Iedereen die aan het filosofisch café wil deelnemen kan zich opgeven op de website van ISVW via deze link. Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor overige belangstellenden.

N.b.: Aanmelden voor de algemene ledenvergadering moet apart middels een e-mail naar vrienden@isvw.nl. Geef daarbij ook aan of je gebruik zal maken van de broodjeslunch.


Kidscafé

Vanwege vaderdag is er dit keer geen Kidscafé tegelijkertijd met het Vriendencafé.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.