De kunst van het ongelukkig zijn

Online Filosofisch Café 21 maart 2021, 15.00 – 17.00 uur

Het thema van deze middag gaat over ongeluk in het leven en hoe we hiermee omgaan. Het leven loopt immers niet altijd over rolletjes. Ongeluk, verdrietige gebeurtenissen en tegenvallers horen erbij. Misschien heb je zelf ook soortgelijke ervaringen opgedaan? Hoewel de verhalen op social media zoals Facebook ons doen geloven dat het leven altijd uit positieve ervaringen bestaat is dat lang niet altijd het geval. Wij vroegen ons af: wanneer beseften wij dat ongelukkig zijn bij ons leven hoort? Welke filosofie heeft toen troost geboden? Aan welke benadering heb je iets gehad om er weer bovenop te komen? Wat heeft ongeluk je in het leven gebracht? Ben je bijvoorbeeld anders gaan denken?

Volgens onderzoek blijken Nederlanders tot de welvarendste en gelukkigste mensen van Europa te behoren. Tegelijkertijd nemen de wachtlijsten voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) almaar toe.  Wij vragen ons af hoe dat kan? Hulpverleners als Damiaan Denys en Dirk de Wachter pleiten ervoor om ongelukkig zijn als onderdeel van het leven te beschouwen. We hoeven niet altijd alleen maar positief te zijn, toch? Soms zit het tegen en hoe verdragen we dat dan?

We hebben een presentatie van Dirk de Wachter voor de cafébezoekers klaar staan als denk-voorbereiding op ons café van maart. Graag gaan we, op basis van deze online-presentatie van de Wachter, met jullie in gesprek. Deze presentatie kan gevolgd worden met deze link naar YouTube.

Dirk de Wachter is psychiater en hoogleraar psychiatrie aan de universtiteit te Leuven. Hij is naar eigen zeggen erg beïnvloed door filosoof Emmanuel Levinas en schrijver Michel Houellebecq die hij in zijn lezingen dan ook regelmatig citeert. In 2019 publiceerde hij het boek De kunst van het ongelukkig zijn.


Programma

Het programma op 21 maart ziet er als volgt uit:

15.00 uur: Welkom en introductie van het thema van het thema
15.15 uur: Bespreken van fragmenten uit de presentatie van de Wachter
15.45 uur: In kleinere groepen met elkaar in gesprek gaan over de kunst van het ongelukkig zijn
16.15 uur: Na een korte pauze, plenaire bespreking
17:00 uur: Afsluiting

Iedereen die aan dit Café wil deelnemen kan zich opgeven via de website van de ISVW (www.isvw.nl) en zal dan een email met code en nadere instructies krijgen. Ook krijgt de deelnemer dan de link voor het bekijken van de presentatie.

Met de meeting-link kan op de betreffende zondag vanaf 14.45u. worden ingelogd met vrijwel alle laptops, notebooks, tablets en smartphones. We maken gebruik van het programma Zoom dat ruimte biedt aan maximaal honderd deelnemers.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/