Fellowship Vrienden van de ISVW

Vanaf 2021 zal er tweejaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een academisch filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

In 2022 is de eerste pilot geweest. Dr. Tim de Mey heeft tijdens dit jaar een onderzoeksproject uitgevoerd naar het thema ‘Waarheidsverval’.

Doelstelling

Van de fellow verwachten we dat deze de publieksfilosofie promoot en activiteiten ontplooit zoals het realiseren van een boek of publicatie bij ISVW Uitgevers, het verzorgen van een serie lezingen of een cursus bij de ISVW, een filosofisch café voor de Vrienden van de ISVW en/of lezingen in het land. Verder verwachten we van de fellow dat deze actief deelneemt aan het publiek debat, aanwezig zal zijn op de ISVW en zijn/haar inzichten en netwerk gaat delen met de staf van het cursusinstituut. De fellow stemt met de ISVW af wat deze activiteiten precies zullen zijn waarbij het voor de ISVW belangrijk is dat het thema waar de fellow zich mee bezig gaat houden een duidelijke publieke urgentie heeft en aansluit bij het ISVW-publiek en de doelstelling van de ISVW en de Vrienden van de ISVW.

Voorbeelden van geschikte activiteiten zijn:

 • Een boekpublicatie bij ISVW Uitgevers
 • Een serie van lezingen bij de ISVW of op andere locaties onder de ISVW-vlag
 • Een summerschool of weekcursus verzorgen bij de ISVW
 • Een lezing verzorgen voor het Filosofisch Café van de Vrienden
 • Of verschillende van bovenstaande.

Profiel Fellow 

De Vrienden van de ISVW fellow is een filosoof met een UD-, UHD- of hoogleraaraanstelling aan een universiteit in binnen- of buitenland of met een bewezen vergelijkbare expertise. Daarnaast heeft de fellow ervaring met spreken en schrijven voor een niet-academisch publiek. De filosoof beschikt over een relevant netwerk binnen en buiten de academie.

Budget en faciliteiten 

– Per fellowship stellen de Vrienden van de ISVW een ruim budget beschikbaar.

– ISVW faciliteert voorzieningen voor het verblijf en biedt ondersteuning van de projectuitvoering gedurende het fellowship.

– Zowel budget en verblijf zijn in overleg te verdelen over het kalenderjaar; het budget kan tevens gebruikt worden om het verblijf te verlengen

– De ISVW heeft een uitstekend netwerk in de publieksfilosofie, een lange historie en een gevestigde naam. Het fellowship biedt een uitgelezen mogelijkheid om onderzoek te valoriseren bij een algemeen geïnteresseerd publiek.

Interesse?

Een filosoof die in aanmerking wil komen voor dit fellowship vragen wij bij de aanvraag een projectvoorstel in te dienen met daarin:

 • Wat en wie zij/hij met de fellowship wil bereiken – doelstelling en doelgroep
 • Wat het thema is waar haar/zijn fellowship zich op gaat richten, en een onderbouwing van de urgentie en relevantie van dit thema voor de publieksfilosofie – thema
 • Wat zij/hij van plan is tijdens de fellowship te gaan doen en wat dat de ISVW en de publieksfilosofie in concreto zal opleveren – activiteiten en producten
 • Wat zij/hij daarbij nodig heeft – budget, faciliteiten
 • Waarom zij/hij gekwalificeerd is voor dit fellowship – CV en begeleidende brief
 • Indien het voorstel een boekpublicatie bevat: een synopsis en een fragment van het boek

Met vragen of projectvoorstellen kunt u contact opnemen met programmamanager Marthe Kerkwijk via info@isvw.nl.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.