Waarom schurken pech hebben en helden geluk

Filosofisch café 15 januari 2023 – 15:00-17:00 uur

Wie iets goeds doet, wordt beloond. Wie een slechte daad verricht, wordt gestraft en afgewezen. Deze gebruiken berusten op het diepgewortelde idee dat we over een vrije wil beschikken. Met die vrije wil kiezen we voor het verrichten van goede of minder goede daden. Op basis van die keuzes krijgen we in onze samenleving wat we verdienen: beloning of straf.

In zijn boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk neemt filosoof Jurriën Hamer de heersende overtuigingen over de vrije wil kritisch onder de loep. Hij laat zien hoe deze overtuigingen ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht naar geluk beïnvloeden. Met dit boek won Jurriën Hamer in 2022 de Socratesbeker, de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Deze prijs is gesubsidieerd door de Vrienden.

In het filosofisch café op 15 januari komt Jurriën de ideeën uit zijn boek toelichten. Vervolgens zal Huub Brouwer, vanuit zijn expertise op het snijvlak van politieke filosofie en economie, zijn kritische reactie op het boek geven.

Sprekers

Jurriën Hamer is filosoof, jurist en schrijver van het boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk: een nieuwe filosofie van de vrije wil, uitgegeven bij de Bezige Bij. Hij studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Utrecht, en promoveerde daar ook. Als schrijver, spreker en gespreksleider laat hij op toegankelijke, humoristische en prikkelende wijze zien hoe filosofische ideeën over rechtvaardigheid, schuld en de vrije wil een enorme invloed op onze levens uitoefenen. “Ik wil iedereen inspireren om moeilijke vragen te stellen, en te durven diep in de spiegel te kijken – dat is de kracht van filosofie, en daar wordt de samenleving beter van.”

Jurriën Hamer

Huub Brouwer richt zich in zijn onderzoek en onderwijs voornamelijk op het snijvlak tussen de politieke filosofie en de economie. Hij doet onder meer onderzoek naar de morele grenzen van markten en het ontwerp van belastingsystemen. In 2020 promoveerde Brouwer aan Tilburg University met zijn proefschrift getiteld Desert, Luck, and Justice. Hij pleit hierin voor een herwaardering van verdienste. Volgens hem zijn de supersalarissen die uitbetaalt worden in de private sector bijvoorbeeld niet te rechtvaardigen op basis van verdienste. Ook beargumenteert hij op basis van verdienste dat de mogelijkheid om geld te erven beperkt moet worden. Samen met Rutger Claassen en Michael Bennet bewerkte Brouwer het boek Wealth and Power: Philosophical Perspectives, waarin de morele en politieke verwikkelingen tussen economische en politieke ongelijkheid in kaart worden gebracht. 

Huub Brouwer

Programma

Het programma voor deze middag is als volgt:

15:00 uur: Welkom en introductie van het thema
15:10 uur: Jurriën Hamer presenteert zijn boek Waarom schurken pech hebben en helden geluk
15:40 uur: Korte pauze
15:50 uur: Huub Brouwer reageert op de ideeën uit het boek
16:20 uur: Gesprek met de Vrienden, vragen en reacties
17:00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje aan de bar. Mogelijkheid om een exemplaar van het boek te laten signeren door Jurriën Hamer

Deelname

Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor overige belangstellenden.
Aanmelden kan op de website van ISVW via deze link.

Digitaal deelnemen

Het is bij dit café ook mogelijk om het plenaire gedeelte digitaal bij te wonen. Wie daar interesse in heeft, kan dat bij het aanmelden aangeven. Te zijner tijd krijg je dan een Zoom-link toegestuurd waarmee het mogelijk is om het café digitaal te volgen.

Kidscafé

Willen de (klein)kinderen ook mee? Meld ze aan voor het kidscafé dat gelijktijdig plaatsvindt. Klik hier voor het kidscafé.

Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.