Photo by Ben Wicks on Unsplash

Denken als een kind, denken in vrijheid

In het filosofisch café op 20 november 2022 staat de kinderfilosofie centraal. Marianne Scheeper, Karin Glaubitz en Brenda Raa nemen je mee in de theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Daarnaast zullen de kinderen van het kidscafé te gast zijn in dit Vriendencafé, dus neem vooral de kinderen of kleinkinderen mee!

We zullen starten met een introductie door Marianne: Wat is filosoferen met kinderen en jongeren? Ze vertelt over de achtergrond en geeft voorbeelden. Marianne onderstreept hoe belangrijk het blijven voeren van een dialoog is, ondanks (of juist vanwege) onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in het perspectief van de ander.

Vervolgens zal Brenda samen met de kinderen van het Kidscafé laten zien hoe zij filosoferen. De kinderen geven eerst een presentatie over wat zij doen in het Kidscafé, gevolgd door een kort demonstratiegesprek. Daarop zullen de kinderen en het publiek samen terugblikken.

Karin voert tot slot met een aantal deelnemers een gesprek met behulp van de methode die zij ontwikkeld heeft. In deze gesprekken introduceert ze steeds een denker. Een stukje van het gedachtengoed van de filosoof combineert ze met een fictieve scène en pentekeningen. De informatie over de filosoof en de fictieve scène verwerkt ze in een vragenpad voor het gesprek. De feitelijke denkroute in het gesprek kan dan nog alle kanten opgaan en wordt bepaald door wat er in de hoofden van de jonge denkgenoten zelf leeft.

Marianne Scheeper is al zo’n 10 jaar kinderfilosoof en filosofeert wekelijks met kinderen van kleuter tot puber over filosofische vragen, mediawijsheid en burgerschap. Als praktisch filosoof adviseert zij organisaties en is zij facilitator en trainer, onder andere over de ethische aspecten van de digitale transformatie. Zij is bestuurder bij de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie en Programmamanager van de Week van de Kinderfilosofie.
Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heeft zij een mooie dag!

Brenda Raa is docent basisonderwijs bij Bildungstichting Agora in Zaanstad. In 2018 voltooide ze de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren bij de ISVW. Sindsdien begeleidt ze het kidscafé dat steeds gelijktijdig met het filosofisch café van de Vrienden plaatsvindt. Tijdens het Kidscafé ontdekken de deelnemende kinderen wat filosofie is, leren iets meer over grote denkers uit het heden en verleden en doen samen denkoefeningen. Tussendoor spelen ze buiten op het landgoed van de ISVW.

Karin Glaubitz is filosoof en studeerde af aan de Erasmusuniversiteit op Spinoza. Daarnaast specialiseerde ze zich in Vrouwenstudies en Informatica. Ze richtte 22 jaar geleden haar eigen bedrijf Het Narrenschip op, later is daar Denklus bij gekomen, haar praktijk waarin ze zich richt op filosoferen met kinderen en (groot-)ouders. Ze organiseert ook filosofische cafés, geeft advies en coaching aan management en bedrijven en ontwikkelt lessen en materiaal om filosofische gesprekken te kunnen voeren. Sinds juli dit jaar is ze bestuurder bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur: Welkom en introductie van het thema
15.05 uur: Introductie filosoferen met kinderen en jongeren: wat is het? Door Marianne Scheeper
15.40 uur: Korte pauze
15.50 uur: Demonstratie door kinderen van het Kidscafé en gezamenlijke terugblik. Door Brenda Raa
16.25 uur: Inleiding in methode van filosofisch duet en gesprek door deelnemers. Door Karin Glaubitz
17.00 uur: Afronding met een hapje en drankje aan de bar


Deelname

Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor overige belangstellenden.
Aanmelden kan op de website van ISVW via deze link.

Kidscafé

Willen de kinderen of kleinkinderen ook mee? Meld ze aan voor het kidscafé dat gelijktijdig plaatsvindt. De kinderen zullen na de pauze aansluiten bij het filosofisch café van de Vrienden, deelname is voor de kinderen daarom eenmalig gratis. Klik hier voor het kidscafé.

Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Hans Achterhuis erelid Vrienden

  Tijdens de opening van het vernieuwde filosofenpad op 9 juni 2024 ontving Hans Achterhuis het erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Hans is emeritus-hoogleraar filosofie en een gerenommeerde Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en techniekfilosofie. Als filosofisch zwaargewicht plaatste hij de hectiek van het nieuws in een groter verband en wist hij deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hans is sinds 1991 Vriend van de ISVW.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.