Photo by Ben Wicks on Unsplash

Denken als een kind, denken in vrijheid

In het filosofisch café op 20 november 2022 staat de kinderfilosofie centraal. Marianne Scheeper, Karin Glaubitz en Brenda Raa nemen je mee in de theorie en praktijk van het filosoferen met kinderen. Daarnaast zullen de kinderen van het kidscafé te gast zijn in dit Vriendencafé, dus neem vooral de kinderen of kleinkinderen mee!

We zullen starten met een introductie door Marianne: Wat is filosoferen met kinderen en jongeren? Ze vertelt over de achtergrond en geeft voorbeelden. Marianne onderstreept hoe belangrijk het blijven voeren van een dialoog is, ondanks (of juist vanwege) onderlinge verschillen en de verleiding om meningen via beeldschermen te uiten. Door samen na te denken over uiteenlopende onderwerpen en verschillende meningen te horen, ontstaat ‘perspectivistische lenigheid’: het vermogen om je te verplaatsen in het perspectief van de ander.

Vervolgens zal Brenda samen met de kinderen van het Kidscafé laten zien hoe zij filosoferen. De kinderen geven eerst een presentatie over wat zij doen in het Kidscafé, gevolgd door een kort demonstratiegesprek. Daarop zullen de kinderen en het publiek samen terugblikken.

Karin voert tot slot met een aantal deelnemers een gesprek met behulp van de methode die zij ontwikkeld heeft. In deze gesprekken introduceert ze steeds een denker. Een stukje van het gedachtengoed van de filosoof combineert ze met een fictieve scène en pentekeningen. De informatie over de filosoof en de fictieve scène verwerkt ze in een vragenpad voor het gesprek. De feitelijke denkroute in het gesprek kan dan nog alle kanten opgaan en wordt bepaald door wat er in de hoofden van de jonge denkgenoten zelf leeft.

Marianne Scheeper is al zo’n 10 jaar kinderfilosoof en filosofeert wekelijks met kinderen van kleuter tot puber over filosofische vragen, mediawijsheid en burgerschap. Als praktisch filosoof adviseert zij organisaties en is zij facilitator en trainer, onder andere over de ethische aspecten van de digitale transformatie. Zij is bestuurder bij de Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie en Programmamanager van de Week van de Kinderfilosofie.
Als er tijdens een gesprek ontdekt wordt dat wij mensen het onderling niet overal over eens zijn, maar dat dat niet erg hoeft te zijn, heeft zij een mooie dag!

Brenda Raa is docent basisonderwijs bij Bildungstichting Agora in Zaanstad. In 2018 voltooide ze de beroepsopleiding Filosoferen met Kinderen en Jongeren bij de ISVW. Sindsdien begeleidt ze het kidscafé dat steeds gelijktijdig met het filosofisch café van de Vrienden plaatsvindt. Tijdens het Kidscafé ontdekken de deelnemende kinderen wat filosofie is, leren iets meer over grote denkers uit het heden en verleden en doen samen denkoefeningen. Tussendoor spelen ze buiten op het landgoed van de ISVW.

Karin Glaubitz is filosoof en studeerde af aan de Erasmusuniversiteit op Spinoza. Daarnaast specialiseerde ze zich in Vrouwenstudies en Informatica. Ze richtte 22 jaar geleden haar eigen bedrijf Het Narrenschip op, later is daar Denklus bij gekomen, haar praktijk waarin ze zich richt op filosoferen met kinderen en (groot-)ouders. Ze organiseert ook filosofische cafés, geeft advies en coaching aan management en bedrijven en ontwikkelt lessen en materiaal om filosofische gesprekken te kunnen voeren. Sinds juli dit jaar is ze bestuurder bij het Centrum Kinderfilosofie Nederland.

Programma:

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur: Welkom en introductie van het thema
15.05 uur: Introductie filosoferen met kinderen en jongeren: wat is het? Door Marianne Scheeper
15.40 uur: Korte pauze
15.50 uur: Demonstratie door kinderen van het Kidscafé en gezamenlijke terugblik. Door Brenda Raa
16.25 uur: Inleiding in methode van filosofisch duet en gesprek door deelnemers. Door Karin Glaubitz
17.00 uur: Afronding met een hapje en drankje aan de bar


Deelname

Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor overige belangstellenden.
Aanmelden kan op de website van ISVW via deze link.

Kidscafé

Willen de kinderen of kleinkinderen ook mee? Meld ze aan voor het kidscafé dat gelijktijdig plaatsvindt. De kinderen zullen na de pauze aansluiten bij het filosofisch café van de Vrienden, deelname is voor de kinderen daarom eenmalig gratis. Klik hier voor het kidscafé.

Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vacatures bestuur

  Met het bereiken van het einde van de bestuurstermijn ontstaan er vacatures in het bestuur van de Vrienden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en naar een of meerdere algemeen bestuursleden. Interesse? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Filosofische cafés ook online

  Met ingang van het januari café 2023, zijn de cafés ook online te bezoeken. De presentaties en plenaire gesprekken kunnen vanuit huis worden gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor de benodigde techniek en voor het verzorgen van de opnames.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2023 nummer 1