Filosofisch Café

De Vrienden van de ISVW organiseren acht maal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Sinds het begin van de coronacrisis wordt het Filosofische Café virtueel gehouden, zodat belangstellenden ook online kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Tegelijk met het Filosofisch Café verzorgt Brenda Raa het Filosofisch KidsCafé.

Voor beide Cafés is aanmelden verplicht via de website van de ISVW.

18 april 2021: Het melancholische brein

Presentatie door Ria van Dinteren over het ‘melancholische brein’.

Zie verder de inleiding van dit Filosofisch Cafe.

Voor meer informatie over de komende filosofische café’s zie de agenda op deze website.

Overzicht van de Filosofische Cafés:

Klik op de titel van een Café in onderstaande lijst om een aparte pagina met de inleiding en (eventueel) dia- en videoregistraties te bekijken.

2021

 • 24 januari: #Old lives matter, in Nederland … en daarbuiten. Over de omgang met en plaats van ouderen in westerse- en niet westerse culturen
 • 21 febuari: Rolmodellen … Zegen of Last, gesprek met Vrienden na het (vooraf) kijken van een film
 • 21 maart: De kunst van het ongelukkig zijn, over de rol van ongeluk in ons leven
 • 18 april : Het melancholische brein, over betekenisvolle gebrokenheid en de werking van het brein
 • 16 mei: De muzikale kracht van de Fado, over de relatie tussen muziek en lijden
 • 19 september: ‘Inspiratiebronnen van en voor de Vrienden’, over de vrije tijd en besteding er van
 • 17 oktober: ‘Leren over ‘goed’ leven van dieren’, over wat wij kunnen leren van dieren
 • 21 november: ‘Heiligen en Hooligans’, over keuzes en dilemma’s rondom dood en leven

2020


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  zo 18
  jun 20

  ALV en Vriendendag

  20 juni vanaf 10:00 tot 17:00
 • Vacature Penningmeester

  De Vrienden van de ISVW zoeken penningmeester m/v

  Wegens het beëindigen van de bestuurstermijn van de huidige penningmeester ontstaat er een vacature in het bestuur. Zie de volledige omschrijving van de vacature.

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/