Filosofische cafés

De Vrienden van de ISVW organiseren acht maal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Sinds het begin van de coronacrisis wordt het Filosofische Café virtueel gehouden, zodat belangstellenden ook online kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Tegelijk met het Filosofisch Café verzorgt Brenda Raa het Filosofisch KidsCafé.

Voor beide Cafés is aanmelden verplicht via de website van de ISVW.

Voor meer informatie over de komende filosofische café’s zie de agenda op deze website.

Overzicht van de Filosofische Café’s:

2020
– 28 juni 2020: In voorbereiding
– 24 mei 2020:  Stoïcisme voor magere en vette jaren
– 3 mei 2020: Wereld in Verwarring

Comments are closed.

Back to Top ↑