Filosofisch Café

De Vrienden van de ISVW organiseren acht maal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Sinds het begin van de coronacrisis wordt het Filosofische Café virtueel gehouden, zodat belangstellenden ook online kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Tegelijk met het Filosofisch Café verzorgt Brenda Raa het Filosofisch KidsCafé.

Voor beide Cafés is aanmelden verplicht via de website van de ISVW.

16 januari: Angela Roothaan over Anna-Maria van Schurman

In dit filosofisch café zal Dr. Angela Roothaan een inleiding verzorgen op de filosofie van 17de-eeuwse wetenschapster Anna-Maria van Schurman, naar aanleiding van de geactualiseerde vertaling van haar traktaat Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap.

De nieuwe vertaling is mede mogelijk gemaakt door de financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.

Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie over de komende filosofische café’s zie de agenda op deze website.

Overzicht van de Filosofische Cafés:

Klik op de titel van een Café in onderstaande lijst om een aparte pagina met de inleiding en (eventueel) dia- en videoregistraties te bekijken.

2022

16 januari: Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap door Anna-Maria van Schurman, met inleiding door Angela Roothaan

26 februari: Lustrumfeest Vrienden van de ISVW met als thema ‘Twee Vleugels’

20 maart: ‘Gesprekshonger; De taak van de elite en de waarde van het Gesprek’ met inleiding door Wim de Jong

23-24 april: Kitty van der Vliet Symposium met als thema “Intieme Vrienden”

15 mei: Filosofisch Café mei

19 juni: Algemene Ledenvergadering

19 juni; Geven en nemen in (on)begrensde ruimte, met inleiding door Hans Plets en Peter Jurgens

18 september: Filosofische stadswandeling

16 oktober: Filosofisch Café over ‘Geven voor leven’ met inleiding door directeur van de bloedbank

20 november: ‘Denken als een kind, denken in vrijheid’ over hoe het oorspronkelijke denken van een kind beleefd kan worden.

2021

21 november: Heiligen en hooligans, over keuzes en dilemma’s rondom dood en leven, Ilke Montag

17 oktober: Dierlijke emoties over wat we van dieren kunnen leren met Frans de Waal

5 september: Algemene ledenvergadering met muzikale Vriendenlunch

20 juni: Wandeling langs het filosofenpad bij ISVW te Leusden

16 mei: Geluk bij Bentham, Mill en Nietzsche. streven naar geluk, of toch liever niet?

18 april : Het melancholische brein, over betekenisvolle gebrokenheid en de werking van het brein

21 maart: De kunst van het ongelukkig zijn, over de rol van ongeluk in ons leven

21 febuari: Rolmodellen … Zegen of Last, gesprek met Vrienden na het (vooraf) kijken van een film

24 januari: #Old lives matter, in Nederland … en daarbuiten. Over de omgang met en plaats van ouderen in westerse- en niet westerse culturen

2020

8 november: Wandeling langs het filosofenpad (geannuleerd)

20 september: De verbeeldingskracht van boeken en verhalen

23 augustus: Vriendendag (‘Schrijfdialoog’)

28 juni : ‘Over-leven’

24 mei:  Stoïcisme voor magere en vette jaren

3 mei : Wereld in Verwarring

15 maart: Zeepkistsessie (geannuleerd)

23 februari: Vrienden van de Toekomst

23 januari: ALV en open dag ISVWComments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Kitty Essaywedstrijd 2022

    Als onderdeel van het Kitty van der Vliet symposium organiseren ISVW en de Vrienden van de ISVW samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

  • Tim de Mey, Fellow Vrienden-ISVW

    In 2022 zal Dr. Tim de Mey (assistant professor in theoretische filosofie aan Erasmus School of Philosophy) als fellow-filosoof voor een aantal maanden verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim de Mey zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café. Dit Fellowship is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.