Filosofisch Café

De Vrienden van de ISVW organiseren acht maal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van ontmoeting en verbinding tussen mensen. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Sinds het begin van de coronacrisis wordt het Filosofische Café virtueel gehouden, zodat belangstellenden ook online kunnen deelnemen en elkaar kunnen ontmoeten.

Tegelijk met het Filosofisch Café verzorgt Brenda Raa het Filosofisch KidsCafé.

Voor beide Cafés is aanmelden verplicht via de website van de ISVW.

5 september: ALV en muzikale Vriendenlunch

Op deze zondag zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met hierbij een terugblik op 2020-21 en een vooruitblik naar de komende Vriendenjaren.

Aansluitend is er een muzikale Vriendenlunch. Violiste Godelieve van Zijl en pianist Alexander Chater zullen tijdens deze lunch prachtige muziek ten gehore te brengen. Klik hier voor meer informatie

Voor meer informatie over de komende filosofische café’s zie de agenda op deze website.

Overzicht van de Filosofische Cafés:

Klik op de titel van een Café in onderstaande lijst om een aparte pagina met de inleiding en (eventueel) dia- en videoregistraties te bekijken.

2021

2020Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/