Filosofisch Café

De Vrienden van de ISVW organiseren acht maal per jaar een Filosofisch Café.  Bij deze bijeenkomsten staat een actueel filosofisch of maatschappelijk onderwerp centraal. Een expert verzorgt de inleiding waarna deelnemers kunnen reflecteren op het thema en met elkaar een dialoog of debat aangaan, afhankelijk van het onderwerp. Het gaat op deze zondagmiddagen om het stimuleren van ontmoeting en verbinding. Deze bijeenkomst is openbaar en voor iedereen toegankelijk.

Tegelijk met het Filosofisch Café verzorgt Brenda Raa het Filosofisch KidsCafé.

Voor beide cafés kan men zich aanmelden via de website van de ISVW.

In 2024 staan de volgende filosofische cafés op het programma:

21 januari 2024: Laat de Bloem ontluiken: nō-theater tussen zelf en zelfloosheid. Michel Dijkstra geeft een lezing over zijn nieuwe boek Japanse filosofie.De denkweg van verfijning en verbinding. Met Okinawaanse muziek van Fumiko Miura.

18 februari 2024: Filmcafé met de film Paris, Texas van Wim Wenders. We gaan in op de vraag in welke mate het medium film aanleiding geeft tot filosofische verdieping. Met inleiding en gespreksleiding door Dick Keijzer en Fred Ahsmann.

17 maart 2024: Het recht tot straffen hebben we niet. Marthe Kerkwijk geeft een lezing over het gedachtengoed van Clara Wichmann. over het recht tot straffen n.a.v. haar onlangs verschenen boek Het recht tot straffen hebben we niet.

21 april 2024: Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meenten. Thijs Lijster geeft een lezing over zijn boek Wat we gemeen hebben, een filosofie van de meenten..  

12 mei 2024: Jos Stollman

9 juni 2024: Feestelijke opening van het Filosofenpad.

15 september 2024: Socratesbeker 2024. Presentatie door de schrijver van het winnende boek.

20 oktober 2024: Prijsuitreiking Kitty van der Vliet Essaywedstrijd. Deze wedstrijd is voor jonge denkers. Martha Claeys licht in haar rol van juryvoorzitter het juryoordeel toe over de winnaar en de genomineerden.

17 november 2024: En nu? De mens als bedreigde diersoort. Jan Bransen geeft een lezing over zijn nog te verschijnen boek En nu? De mens als bedreigde diersoort, dat gaat over klimaatfilosofie.

Een overzicht van de filosofische cafés die eerder hebben plaatsgevonden vindt u op de archiefpagina.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.