Gesubsidieerde initiatieven 2022

In 2022 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

De winnaar van de Socratesbeker

Socratesbeker

De Socratesbeker is de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. Op de shortlist in 2022 stonden Lieke Asma met Mijn intenties en ik, Jurriën Hamer met Waarom schurken pech hebben en helden geluk, Patrick Loobuyck met Voor elkaar – met elkaar, Frank Meester met Waarom we de wereld niet rond kunnen krijgen en Hans Schnitzler met Wij nihilisten. De jury koos Jurriën Hamer als winnaar met zijn uitwerking van een nieuwe filosofie van de vrije wil. De Vrienden van de ISVW zijn in de jaren 2022-2025 een belangrijke sponsor van deze prijs.

Nacht van de Filosofie Amsterdam

Nacht van de Filosofie Amsterdam

Op 2 april vond in Theater De Brakke Grond de Amsterdamse Nacht van de Filosofie plaats. Tijdens een feestelijke avond maakten bezoekers kennis met allerlei filosofen en filosofieën, ‘een avondje uit met inhoud’. Op het podium stonden onder meer de Franse filosoof Charles Pépin, de Vlaamse psychiater Paul Verhaeghe en stand-up filosoof Laura van Dolron. Tinneke Beeckman besprak de inzichten van Machiavelli en Frank Meester presenteerde zijn filosofie van het inconsequentialisme.
De Vrienden van de ISVW steunden de organisatie met een garantie-subsidie.

Designing the Digital Good

Martha Nussbaum

De Stichting Internationale Spinozaprijs organiseert tussen juni en november 2022 de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good, in samenwerking met innovatieplatform voor de jeugdzorg Garage 2020. Voor deze wedstrijd ontwerpen leerlingen, studenten en jonge professionals instrumenten die een of meer capabilities – zoals geformuleerd door Martha Nussbaum – versterken bij kinderen en jongeren in de digitale wereld. De gebruikte ontwerpmethode is een combinatie van Design Thinking en de capability-benadering van Nussbaum. Een jury onder leiding van prof. dr. Jet Bussemaker zal tijdens de uitreiking van de Spinozalens een van de inzendingen tot winnaar uitroepen.

Fellowship

Samen met de Vrienden van de ISVW heeft Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) een eerste fellowship georganiseerd, waarbij een filosoof in residence bij ISVW een onderzoeksproject uitvoert. De Belgische filosoof Tim de Mey, sinds 2006 universitair docent theoretische filosofie aan de Erasmus School of Philosophy, vervulde in 2022 deze rol. Tijdens zijn project deed hij onderzoek naar het thema ‘waarheidsverval’. Meer over dit project is te lezen op deze pagina.

Kitty van der Vliet Symposium

Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) heeft samen met de Vrienden van de ISVW dit symposium georganiseerd. Het thema van dit symposium sloot aan bij het thema van de Maand van de Filosofie. Zie deze link naar meer informatie over dit symposium.

Kitty van der Vliet Essaywedstrijd

Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) heeft samen met de Vrienden van de ISVW deze essaywedstrijd voor jonge filosofen georganiseerd. Het thema ‘Intieme vreemden’ sloot aan bij het thema van de Maand van de Filosofie. Zie deze link naar meer informatie over deze wedstrijd.

Onderhuidse verhalen

De uitgeverij van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) heeft een boek uitgebracht, waarin de essays van de genomineerden van de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd 2020 en 2022 zijn gebundeld. De Vrienden van de ISVW hebben deze uitgave ondersteund door afname van 200 exemplaren. Deze zullen worden gebruikt als welkomstgeschenk voor nieuwe leden. Zie deze link naar meer informatie over dit boek.

Lesboek ‘Filosofie voor de basisschool’

Centrum Kinderfilosofie Nederland (CKN) heeft het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een lesboek ‘Filosofie voor de basisschool’. In dit lesboek worden belangrijke filosofen en hun gedachtengoed gepresenteerd. In iedere les zullen naast teksten uit het werk van een filosoof, een kindgerichte beschrijving van de historische achtergrond en een aantrekkelijke beknopte weergave van de filosofie, ook ‘doe-denk’-opdrachten worden toegevoegd. Dit zijn taken die kinderen op actieve wijze laten nadenken, hen doen verwonderen, en gedrag aansturen waarover in lessen met de leerlingen ook daadwerkelijk gefilosofeerd kan worden. Als eerste is een budget toegekend voor een pilot. Deze les wordt ontwikkeld over Friedrich Nietzsche, aan de hand van een geparafraseerde tekst uit ‘Also sprach Zarathoestra’.

Netwerkconferentie Filosofische Cafés

Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) heeft het initiatief genomen tot het organiseren van een netwerkconferentie voor organisaties, die op regelmatige basis filosofische cafés houden. In allerlei steden in Nederland en Vlaanderen worden door enthousiastelingen filosofische cafés georganiseerd. Dat kunnen kleine socratische gespreksgroepjes zijn of grote theaterzalen vol. Deze cafés zijn de ruggengraat van de publieksfilosofie, kennen vaak een trouwe achterban en worden gerund door onbekende helden, doorgaans gedreven door niets dan enthousiasme. Meestal doen ze hun werk vrijwillig en ontvangen ze geen of nauwelijks subsidie. Toch zijn dit soort bijeenkomsten voor heel veel Nederlandse en Vlaamse filosofieliefhebbers de eerste en meest toegankelijke kennismaking met filosofie.
Vanwege het lokale karakter van veel filosofische cafés hebben zij nauwelijks contact met elkaar, terwijl uitwisseling zo verrijkend zou kunnen zijn. De ISVW is de aangewezen locatie, centraal in het land en ook vanuit Vlaanderen bereikbaar, om dat mogelijk te maken. ISVW wil organisatoren van filosofische cafés met elkaar in contact brengen door middel van een netwerkconferentie. Deze conferentie heeft een mooi inhoudelijk programma en biedt volop gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Omdat deze organisaties doorgaans geen budget hebben om aan ontwikkeling en uitwisseling te besteden, willen ISVW dat kosteloos aanbieden.

Organisatie van Amsterdamse Nacht van de Filosofie

De Amsterdamse Nacht van de Filosofie wordt jaarlijks in theater de Brakke Grond georganiseerd. In diverse zalen zijn de hele avond lezingen, debatten en een theatrale act, zie voor programma afgelopen jaar https://amsterdam.nachtvandefilosofie.org/. Bezoekers kunnen tussen de zalen bewegen, in een losse en feestelijke avond uit maken zij kennis met allerlei filosofen en filosofische stromingen en onderwerpen. De laatste editie in 2022 was een succes met 350 bezoekers en veel positieve reacties.

Dit betreft een eenmalige bijdrage in de opzetten van de Stichting Publieke Filosofie ten behoeve van de organisatie van de Amsterdamse Nacht van de Filosofie. Het doel is dat de Nacht van de Filosofie binnen enkele jaren een structurele basis krijgt: deels zelfvoorzienend door ticketverkoop, deels gesteund en in samenwerking met structurele partners.

Vind en verbind de Kinderfilosoof

Het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland (CKN) heeft het initiatief gepresenteerd de ‘vindplek’ van kinderfilosofen te herinrichten door haar website te optimaliseren. Met als doel veel interactiever met haar doelgroep te kunnen communiceren en te bemiddelen waardoor de kinderfilosofie bekender wordt en kan groeien. De afgelopen twee jaar heeft het CKN zich toegelegd op het oprichten van een beroepsgroep voor kinderfilosofen door een kwaliteitskader te ontwikkelen. Vanuit de doelgroep zelf kwam de wens naar voren dat men graag wil blijven leren op het eigen vakgebied en dat men elkaar wil ontmoeten en ervaringen wil uitwisselen. Daarnaast zou men graag bij relevante instellingen, zoals het onderwijs, meer zichtbaar en beter vindbaar willen zijn. Door een digitaal platform te realiseren waarop alle gecertificeerde kinderfilosofen vermeld staan, maken wij hen toegankelijk voor een groter publiek en elkaar. Dat bevordert de kinderfilosofie landelijk.

Vertaling ‘Die Rettung der Arbeit’

De uitgeverij van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) is van plan een vertaling te publiceren van het boek ‘Die Rettung der Arbeit’. Dit boek is geschreven door Lisa Herzog, de huidige professor politieke filosofie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Het verscheen in 2019 en kreeg meteen veel aandacht en erkenning. ln het boek stelt Lisa Herzog fundamentele vragen over de vorm van de arbeidsmarkt in het licht van de steeds ingrijpender digitale transformatie. Nadat ze eerst een cultuurgeschiedenis van ‘werk’ schetst en de sociale dimensie van werk belicht, bespreekt zij zowel de uitdagingen als de mogelijkheden van een solidaire arbeidsmarkt en ontwikkelt zij voorstellen voor oplossingen in het licht van de digitale transformatie. Ze breekt een lans voor een menselijker en rechtvaardiger arbeidsopvatting door werk veel meer dan voorheen te democratiseren. Het is een belangrijk boek dat het publieke debat in Nederland op een hoger peil brengt. Het overbrugt, mede dank zij de aantrekkelijke stijl waarin het is geschreven, de afstand tussen academische en publieksfilosofie en verdient een groter, met name Nederlands publiek dan het tot dusver heeft weten te bereiken.Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.