Gesubsidieerde initiatieven 2023

In 2023 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Socratesbeker

De Socratesbeker is de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. Op de shortlist in 2023 stonden Guido van der Knaap, Thijs Lijster, Gijs van Oenen, Miriam Rasch en Peter Venmans. Dit jaar werd het boek Gastvrijheid van de Belgische filosoof Peter Venmans bekroond met de Socratesbeker. Dit boek presenteert een breed scala van filosofische inzichten en tradities die samenhangen met het begrip gastvrijheid. De Vrienden van de ISVW zijn in de jaren 2022-2025 een belangrijke sponsor van deze prijs.

Studiebeurzen kinderfilosofie (ISVW)

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter maar een zeer beperkt opleidingsbudget, en vaak is dat niet flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze opleiding willen volgen, dit uit eigen zak betalen, en met een salaris als dat van een leraar is dat doorgaans een (te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen twee studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen..

Op de planning voor 2024 staat:

Kitty van der Vliet Essaywedstrijd 2024

Onder gepubliceerde filosofen en historici zijn jongere auteurs ondervertegenwoordigd. De Kitty van der Vliet essaywedstrijd heeft tot doel hieraan tegenwicht te bieden door jong schrijverstalent te stimuleren. De Kitty van der Vliet Essaywedstrijd is een podium voor filosofen, jonger dan 40 jaar. De Vrienden van de ISVW stellen een prijs van € 2.500,- beschikbaar voor het winnende essay. De essays van de shortlist worden door ISVW Uitgevers gebundeld in een uitgave. De auteurs van de genomineerde essays worden voor één jaar gratis lid van de Vrienden van de ISVW, waardoor zij toegang krijgen tot de activiteiten van de Vrienden en het Vriendenmagazine ontvangen.

Op zondag 20 oktober 2024 is de grote prijsuitreiking van de Kitty van der Vliet Essaywedstrijd, voor jonge denkers. Martha Claeys licht dan in haar rol van juryvoorzitter het juryoordeel toe over de winnaar en de genomineerden. Klik hier voor meer informatie.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten. Op 12 mei 2024 geeft Erno Eskens er een lezing over op de ISVW.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.