Gesubsidieerde initiatieven 2023

In 2023 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Socratesbeker

De Socratesbeker is de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar is verschenen. Op de shortlist in 2023 stonden Guido van der Knaap, Thijs Lijster, Gijs van Oenen, Miriam Rasch en Peter Venmans. Dit jaar werd het boek Gastvrijheid van de Belgische filosoof Peter Venmans bekroond met de Socratesbeker. Dit boek presenteert een breed scala van filosofische inzichten en tradities die samenhangen met het begrip gastvrijheid. De Vrienden van de ISVW zijn in de jaren 2022-2025 een belangrijke sponsor van deze prijs.

Studiebeurzen kinderfilosofie (ISVW)

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter maar een zeer beperkt opleidingsbudget, en vaak is dat niet flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze opleiding willen volgen, dit uit eigen zak betalen, en met een salaris als dat van een leraar is dat doorgaans een (te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen twee studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen..

Dag van de Filosofische Praktijk 2024

Op deze Dag staat de Filosofische Praktijk in de breedste zin van het woord centraal. Het doel van de dag is een breed publiek vanuit verschillende invalshoeken kennis te laten maken met de Filosofische Praktijk.
Leden en niet-leden van de Vereniging Filosofische Praktijk, van Socratisch begeleider tot kenner van de existentiële filosofie en van organisatiefilosoof tot kinderfilosoof, bieden de hele dag een programma aan met interessante lezingen, workshops en praktijksessies voor zowel beginners als gevorderden.

Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie

De Stichting Promotie en Publiciteit Kinderfilosofie heeft een nieuwe boekenprijs in het leven geroepen. Voor de organisatie en ontwikkeling van deze prijs hebben de Vrienden van de ISVW een aanvraag voor een opstartsubsidie toegekend.

Doordacht (Renate Schepen)

Aan Renate Schepen is subsidie toegekend voor het project ‘ Vergeten filosofen, vergeten filosofieën’ . Dit betreft de ontwikkeling van podcasts en online cursussen over vergeten filosofen en vergeten filosofieën, waaronder Maria Zambrano en Sor Juana Inés de la Cruz. Met dit project wil zij onterecht onbekende filosofen voor het voetlicht brengen.


ISVW – Glenn Albrecht

Het betreft hier een bijdrage in de kosten om deze bekende Australische klimaatfilosoof naar Nederland te halen voor de Frederik van Eedenlezing bij ISVW en andere evenementen.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Hans Achterhuis erelid Vrienden

  Tijdens de opening van het vernieuwde filosofenpad op 9 juni 2024 ontving Hans Achterhuis het erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Hans is emeritus-hoogleraar filosofie en een gerenommeerde Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en techniekfilosofie. Als filosofisch zwaargewicht plaatste hij de hectiek van het nieuws in een groter verband en wist hij deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hans is sinds 1991 Vriend van de ISVW.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.