Gesubsidieerde initiatieven

Op 23 augustus 2020 hebben de leden van de Vrienden van de ISVW besloten om haar statutaire doelstelling aan te passen. Hierdoor is het mogelijk geworden om niet alleen meer de activiteiten van de ISVW op het gebied van de publieksfilosofie te ondersteunen, maar ook initiatieven van andere organisaties. In het meerjarenbeleidsplan van de Vrienden is beschreven dat de komende jaren hiervoor substantiële bedragen beschikbaar worden gesteld.

Door deze statutenaanpassing en de daaruit volgende aanpassingen van het bestuurskader, heeft de vereniging vanaf 1 januari 2021 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen.

In 2021 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Fellowship Vrienden van de ISVW

Begin 2022 zal Tim de Mey als fellow-filosoof verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café.

Studiebeurzen kinderfilosofie (ISVW)

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter maar een zeer beperkt opleidingsbudget, en vaak is dat niet flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze opleiding willen volgen, dit uit eigen zak betalen, en met een salaris als dat van een leraar is dat doorgaans een (te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen 3 studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen.

Historisch onderzoek naar de betekenis van het ‘Gesprek’ (NGC)

In april is een subsidiebedrag toegekend aan het Nederlands Gesprekscentrum (NGC) ten behoeve van de historische studie Gesprekshonger; De taak van de elite en de waarde van het ‘Gesprek’ door historicus Dr. Wim de Jong. Deze studie onderzoekt de historische betekenis van het ‘Gesprek’ binnen de maatschappelijke elite vanaf de 2de wereldoorlog tot heden. Het filosofisch café van maart 2022 zal gewijd zijn dit thema.

Publicaties gemarginaliseerde Nederlandse filosofen (Noordboek)

Uitgeverij Noordboek bereidt een reeks publicaties voor, waarin teksten van (ten onrechte) onbekende Nederlandse filosofen in een nieuw jasje worden gestoken en voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het Vriendenbestuur heeft in september besloten om hier financiële steun aan te verlenen. Het betreft de volgende drie publicaties:

Anna-Maria van Schurman, Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap.
Vertaling door Renée ter Haar met inleiding door Angela Roothaan. Zij zal, naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, bij het filosofisch café van januari 2022 een inleiding verzorgen.

Josina Carolina van Lynden, Logica
Josina Carolina van Lynden (1717-1791), predikantsvrouw uit het Zuidhollandse Ooltgensplaat, schrijft in 1770 het eerste logicaboek van een vrouwelijke denker in Europa. De pers noemde dit boek bij verschijning ‘gevaarlijk’. Straks zien we minder goed denkende mannen nog ‘een vreemd figuur maken bij hun slimmere vrouwen’, meldde De Vaderlandsche Letteroefeningen.

Franciscus van den Enden, Vrije politieke stellingen
Met een inleiding door Jonathan Israel.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die termen associëren we met Franse Revolutie. Toch zijn deze begrippen ouder. Ze komen al zo voor in de Vrije Politieke Stellingen van de Nederlandse filosoof Franciscus van den Enden, de leraar van Spinoza. Voor het eerst wordt deze opmerkelijk vlot geschreven tekst hier in modern Nederlands gepresenteerd met een inleiding door de Britse Verlichtingsexpert Jonathan Israel.

Kitty van der Vliet symposium (ISVW en Vrienden)

Samen met ISVW organiseren de Vrienden het tweedaagse symposium, dat een internationaal karakter heeft. Het thema van dit symposium is Intieme Vrienden. Vanuit de Vrienden-subsidiepot wordt dit event gefinancierd. Dit symposium zal gehouden worden op 23-24 april 2022. Zie meer over het symposium de informatiepagina.

Essaywedstrijd jonge filosofen (ISVW en Vrienden)

Samen met het Kitty van der Vliet symposium wordt een essaywedstrijd gehouden, waarbij deelnemers een essay kunnen indienen. De Vrienden stellen een prijzenbedrag beschikbaar voor de winnaar van deze wedstrijd. De essays van de genomineerden zullen worden gebundeld en uitgegeven door ISVW-Uitgevers. Zie meer over dit initiatief de informatiepagina.

Filosofische Cafés

Acht maal per jaar wordt een filosofisch café georganiseerd rond een actueel thema. Hierbij wordt een inleiding gegeven door specialist op het thema van het café. Zie de pagina met informatie over alle filosofische cafés van het huidige en afgelopen jaren.

Vriendenmagazine

Afgelopen jaren is het Vriendenmagazine getransformeerd van een nieuwsbrief voor de leden van de Vrienden van de ISVW naar een magazine dat een breed scala van informatie biedt op het gebied van publieksfilosofie. Zie de pagina met alle nummers van het Vriendenmagazine van het huidige en de afgelopen jaren.Comments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Kitty Essaywedstrijd 2022

    Als onderdeel van het Kitty van der Vliet symposium organiseren ISVW en de Vrienden van de ISVW samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

  • Tim de Mey, Fellow Vrienden-ISVW

    In 2022 zal Dr. Tim de Mey (assistant professor in theoretische filosofie aan Erasmus School of Philosophy) als fellow-filosoof voor een aantal maanden verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim de Mey zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café. Dit Fellowship is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.