Gesubsidieerde initiatieven

Op 23 augustus 2020 hebben de leden van de Vrienden van de ISVW besloten om haar statutaire doelstelling aan te passen. Hierdoor is het mogelijk geworden om niet alleen meer de activiteiten van de ISVW op het gebied van de publieksfilosofie te ondersteunen, maar ook initiatieven van andere organisaties. In het meerjarenbeleidsplan van de Vrienden is beschreven dat de komende jaren hiervoor substantiële bedragen beschikbaar worden gesteld.

Door deze statutenaanpassing en de daaruit volgende aanpassingen van het bestuurskader, heeft de vereniging vanaf 1 januari 2021 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen.

In 2021 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Fellowship Vrienden van de ISVW

Begin 2022 is Tim de Mey als fellow-filosoof verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship ontplooit hij een aantal activiteiten rondom het thema ‘Waarheidsverval’. Meer hierover vind je hier en in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim heeft ook een bijdrage geleverd aan een filosofisch café.

Studiebeurzen kinderfilosofie (ISVW)

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter maar een zeer beperkt opleidingsbudget, en vaak is dat niet flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze opleiding willen volgen, dit uit eigen zak betalen, en met een salaris als dat van een leraar is dat doorgaans een (te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen 3 studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen.

Historisch onderzoek naar de betekenis van het ‘Gesprek’ (NGC)

In april is een subsidiebedrag toegekend aan het Nederlands Gesprekscentrum (NGC) ten behoeve van de historische studie Gesprekshonger; De taak van de elite en de waarde van het ‘Gesprek’ door historicus Dr. Wim de Jong. Deze studie onderzoekt de historische betekenis van het ‘Gesprek’ binnen de maatschappelijke elite vanaf de tweede wereldoorlog tot heden. Het filosofisch café van maart 2022 is gewijd aan dit thema. Het boek is uitgegeven door ISVW Uitgevers en in december 2022 verschenen (bestellen kan via deze link).

Publicaties gemarginaliseerde Nederlandse filosofen (Noordboek)

Uitgeverij Noordboek bereidt een reeks publicaties voor, waarin teksten van (ten onrechte) onbekende Nederlandse filosofen in een nieuw jasje worden gestoken en voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het Vriendenbestuur heeft in september besloten om hier financiële steun aan te verlenen. Het betreft de volgende drie publicaties:

Anna-Maria van Schurman, Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap.
Vertaling door Renée ter Haar met inleiding door Angela Roothaan. Zij heeft, naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, bij het filosofisch café van januari 2022 een inleiding verzorgd.


Josina Carolina van Lynden, Logica
Josina Carolina van Lynden (1717-1791), predikantsvrouw uit het Zuidhollandse Ooltgensplaat, schrijft in 1770 het eerste logicaboek van een vrouwelijke denker in Europa. De pers noemde dit boek bij verschijning ‘gevaarlijk’. Straks zien we minder goed denkende mannen nog ‘een vreemd figuur maken bij hun slimmere vrouwen’, meldde De Vaderlandsche Letteroefeningen.


Franciscus van den Enden, Vrije politieke stellingen
Met een inleiding door Jonathan Israel.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die termen associëren we met Franse Revolutie. Toch zijn deze begrippen ouder. Ze komen al zo voor in de Vrije Politieke Stellingen van de Nederlandse filosoof Franciscus van den Enden, de leraar van Spinoza. Voor het eerst wordt deze opmerkelijk vlot geschreven tekst hier in modern Nederlands gepresenteerd met een inleiding door de Britse Verlichtingsexpert Jonathan Israel.Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Hans Achterhuis erelid Vrienden

  Tijdens de opening van het vernieuwde filosofenpad op 9 juni 2024 ontving Hans Achterhuis het erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Hans is emeritus-hoogleraar filosofie en een gerenommeerde Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en techniekfilosofie. Als filosofisch zwaargewicht plaatste hij de hectiek van het nieuws in een groter verband en wist hij deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hans is sinds 1991 Vriend van de ISVW.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.