Gesubsidieerde initiatieven

Op 23 augustus 2020 hebben de leden van de Vrienden van de ISVW besloten om haar statutaire doelstelling aan te passen. Hierdoor is het mogelijk geworden om niet alleen meer de activiteiten van de ISVW op het gebied van de publieksfilosofie te ondersteunen, maar ook initiatieven van andere organisaties. In het meerjarenbeleidsplan van de Vrienden is beschreven dat de komende jaren hiervoor substantiële bedragen beschikbaar worden gesteld.

Door deze statutenaanpassing en de daaruit volgende aanpassingen van het bestuurskader, heeft de vereniging vanaf 1 januari 2021 de status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) gekregen.

In 2021 zijn de hieronder vermelde initiatieven gesubsidieerd door de Vrienden van de ISVW:

Fellowship Vrienden van de ISVW

Begin 2022 is Tim de Mey als fellow-filosoof verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship ontplooit hij een aantal activiteiten rondom het thema ‘Waarheidsverval’. Meer hierover vind je hier en in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim heeft ook een bijdrage geleverd aan een filosofisch café.

Studiebeurzen kinderfilosofie (ISVW)

ISVW verzorgt opleidingen Filosoferen met Kinderen en Jongeren voor docenten van het basis- en middelbaar onderwijs. Leraren hebben vanuit hun schoolbestuur echter maar een zeer beperkt opleidingsbudget, en vaak is dat niet flexibel te besteden. Dat betekent dat leraren die deze opleiding willen volgen, dit uit eigen zak betalen, en met een salaris als dat van een leraar is dat doorgaans een (te) hoge drempel. De Vrienden van de ISVW stellen 3 studiebeurzen per jaar ter beschikking aan studenten die niet over de middelen beschikken om dit zelf te bekostigen.

Historisch onderzoek naar de betekenis van het ‘Gesprek’ (NGC)

In april is een subsidiebedrag toegekend aan het Nederlands Gesprekscentrum (NGC) ten behoeve van de historische studie Gesprekshonger; De taak van de elite en de waarde van het ‘Gesprek’ door historicus Dr. Wim de Jong. Deze studie onderzoekt de historische betekenis van het ‘Gesprek’ binnen de maatschappelijke elite vanaf de tweede wereldoorlog tot heden. Het filosofisch café van maart 2022 is gewijd aan dit thema.

Publicaties gemarginaliseerde Nederlandse filosofen (Noordboek)

Uitgeverij Noordboek bereidt een reeks publicaties voor, waarin teksten van (ten onrechte) onbekende Nederlandse filosofen in een nieuw jasje worden gestoken en voor een breed publiek toegankelijk worden gemaakt. Het Vriendenbestuur heeft in september besloten om hier financiële steun aan te verlenen. Het betreft de volgende drie publicaties:

Anna-Maria van Schurman, Verhandeling over de aanleg van vrouwen voor de wetenschap.
Vertaling door Renée ter Haar met inleiding door Angela Roothaan. Zij heeft, naar aanleiding van het verschijnen van dit boek, bij het filosofisch café van januari 2022 een inleiding verzorgd.

Josina Carolina van Lynden, Logica
Josina Carolina van Lynden (1717-1791), predikantsvrouw uit het Zuidhollandse Ooltgensplaat, schrijft in 1770 het eerste logicaboek van een vrouwelijke denker in Europa. De pers noemde dit boek bij verschijning ‘gevaarlijk’. Straks zien we minder goed denkende mannen nog ‘een vreemd figuur maken bij hun slimmere vrouwen’, meldde De Vaderlandsche Letteroefeningen.

Franciscus van den Enden, Vrije politieke stellingen
Met een inleiding door Jonathan Israel.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap. Die termen associëren we met Franse Revolutie. Toch zijn deze begrippen ouder. Ze komen al zo voor in de Vrije Politieke Stellingen van de Nederlandse filosoof Franciscus van den Enden, de leraar van Spinoza. Voor het eerst wordt deze opmerkelijk vlot geschreven tekst hier in modern Nederlands gepresenteerd met een inleiding door de Britse Verlichtingsexpert Jonathan Israel.

Kitty van der Vliet symposium (ISVW en Vrienden)

Samen met ISVW organiseren de Vrienden het tweedaagse symposium, dat een internationaal karakter heeft. Vanuit de Vrienden-subsidiepot wordt dit event gefinancierd. Zie meer over het symposium de informatiepagina.

Essaywedstrijd jonge filosofen (ISVW en Vrienden)

Samen met het Kitty van der Vliet symposium wordt een essaywedstrijd gehouden, waarbij deelnemers een essay kunnen indienen. De Vrienden stellen een prijzenbedrag beschikbaar voor de winnaar van deze wedstrijd. De essays van de genomineerden zullen worden gebundeld en uitgegeven door ISVW-Uitgevers. Zie meer over dit initiatief de informatiepagina.

Filosofische Cafés

Acht maal per jaar wordt een filosofisch café georganiseerd rond een actueel thema. Hierbij wordt een inleiding gegeven door specialist op het thema van het café. Zie de pagina met informatie over alle filosofische cafés van het huidige en afgelopen jaren.

Vriendenmagazine

Afgelopen jaren is het Vriendenmagazine getransformeerd van een nieuwsbrief voor de leden van de Vrienden van de ISVW naar een magazine dat een breed scala van informatie biedt op het gebied van publieksfilosofie. Zie de pagina met alle nummers van het Vriendenmagazine van het huidige en de afgelopen jaren

.Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2022-2/

   

 • Winnaar Kitty Essaywedstrijd

  Uit 16 inzendingen heeft de jury het essay van Mariska van Dam gekozen tot het beste essay van 2022.

  ISVW en de Vrienden van de ISVW organiseren samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

 • Lezing Benali in september

  De lezing van Abdelkader Benali voor het Kitty van der Vliet Symposium is verplaatst naar het Filosofisch Café van 18 september 2022.

 • Gesubsidieerde initiatieven 2022

  In de eerste subsidie-ronde van 2022 ontvingen drie initiatieven een subsidie van de Vrienden: De Amsterdamse Nacht van de Filosofie, de Socratesbeker en de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good. Lees er hier meer over.