Het ISVW Vriendenjaar 2018 in 12 memorabele punten

Dit verslag is vastgesteld in de ALV van 23 juni 2019. In die ALV stond ook de fiscale status van de Vrienden geagendeerd. Volledigheidshalve is de stand van zaken op dit punt in voetnoot [1] van het jaarverslag opgenomen.  

Als Vrienden kunnen we terugkijken op een goed jaar, met geslaagde ledenactiviteiten en een aantal positieve ontwikkelingen. In dit compacte jaarverslag  beperken we ons tot de vier thema’s uit ons jaarprogramma, aangevuld met de samenstelling en vergaderfrequentie van het bestuur.

Vriendenactiviteiten

We organiseerden in 2018 zes Filosofische Cafés, een Vriendenexcursie en een Vriendendag. Een gemiddeld café trok 63 bezoekers. Vooral de belangstelling voor de lezing van Bert Keizer was groot. Hier namen ruim 100 Vrienden aan deel.

Naast elk Filosofisch Café verzorgde Brenda Raa het Kids-Café. Gemiddeld waren er 8 kinderen van 6 – 12 jaar.

We nodigden Vrienden uit om ook zelf Vriendenactiviteiten te organiseren, met als resultaat een workshop Tekenen op de Vriendendag en aanmeldingen voor de zeepkist-sessie van januari 2019.

De filosofische wandeling in Leiden liep met 75 deelnemers helemaal vol. Erno, Marthe en Florian van de ISVW leidden ons langs de Leidse grachten en wezen ons op de panden waar ooit befaamde filosofen gewoond en gewerkt hebben. 

Inkomsten en schenkingen aan de ISVW[1]

 • Vrienden doneerden in natura het fantastische aantal van 100 bomen voor het Vriendenbos. Voorafgaand aan het Filosofische Café in november plantte Vriendin Joke van Zijl de eerste boom. De overige bomen zijn in de weken daarna geplant. Alle bomen kregen een nummer, zodat Vrienden de door hun geschonken boom op het landgoed kunnen vinden.
 • De veranderde voorwaarden voor de Gold Card hadden relatief weinig effect op het aantal GC-houders. In het afgelopen jaar schaften 41 Vrienden de Gold Card aan om met korting van ISVW-cursussen te kunnen genieten.
 • In 2018 hebben de Vrienden een bedrag ontvangen dat al in de jaarrekening van 2017 als legaat was opgenomen. Dit legaat geeft de Vereniging de mogelijkheid om internationaal bekende sprekers uit te nodigen voor het Kitty van der Vliet Diversity Event dat ISVW vanaf voorjaar 2020 gaat organiseren.

Vriendenwerving

 • Het actief benaderen van cursisten en geïnteresseerden leidde tot een bescheiden aanwas van nieuwe leden. Helaas lag het aantal opzeggingen (overlijden, ouderdom, problemen met vervoer) hoger, waardoor het totale aantal leden op 1 januari 2019 op 804 staat. Het bestuur zet in 2019 nog sterker in op de groei van het aantal nieuwe leden en gaat hiertoe als nieuwe doelgroep ook jongeren benaderen.
 • Het bestuur van de Vrienden heeft een profiel opgesteld voor gastheren / -vrouwen van ISVW-cursussen en gaat in 2019 met een bescheiden pilot starten.

Communicatie vrienden

 • Het vernieuwde Vriendenmagazine kwam in 2018 twee keer uit. Vrienden ontvangen het magazine per mail. Daarnaast is er een papieren oplage van 250 exemplaren, die cursisten en bezoekers op een open dag mee kunnen nemen.
 • Uiterlijk drie weken voor een Filosofisch Café ontvangen de Vrienden de uitnodiging voor het volgende Filosofische Café. Een week daarvoor versturen we een herinneringsmail. 
 • De Vereniging van Vrienden maakt gebruik van een eigen website, aansluitend bij de stijl van de ISVW.

Bestuur

Het bestuur kwam het afgelopen jaar zes keer bijeen. Om de lijnen met de ISVW kort te houden, vlot te kunnen samenwerken en reflecties van Vrienden op ISVW-activiteiten gemakkelijk te kunnen doorgeven, woonden Erno Eskens en Chantal Orth, de ISVW-directie, onze bestuursvergaderingen bij.

Tijdens de ALV op 17 juni wijzigde de bestuurssamenstelling als volgt: penningmeester Gerard Teunissen legde om persoonlijke redenen het penningmeesterschap neer en werd opgevolgd door Rob Nagtegaal. Interim-secretaris Elly Teunissen droeg het secretariaat over aan Annemarie Sijens. Gerard Geerlings trad als zesde bestuurslid toe met de portefeuille interactieve communicatie met de leden. Eind 2018 was de bestuurssamenstelling als volgt:

Peter Jurgens                – voorzitter (2014)

Annemarie Sijens         – secretaris (2018)

Rob Nagtegaal               – penningmeester (2018)

Paul Troost                   – lid (2016)

Stefan Steenkamp        – lid (2014)

Gerard Geerlings          – lid (2018)

Per 1 februari 2019 trad Rob Nagtegaal om persoonlijke redenen uit het bestuur en heeft Gerard Geerlings de functie van penningmeester van hem overgenomen.

De bestuurders hadden regelmatig telefonisch en per mail contact met elkaar en met de directie van de ISVW.

Namens het bestuur Vrienden van de ISVW, 

Annemarie Sijens, secretaris.

[1]  De Vereniging Vrienden van de ISVW is sinds 1 januari 2018 niet meer gekwalificeerd als ANBI. De consequenties daarvan worden door het bestuur onderzocht.


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  zo 23

  ALV en Vriendendag

  23 augustus vanaf 11:00
  okt 19

  Kitty van der Vliet Diversity Event 2020: Susan Neiman

  19 oktober vanaf 10:30 tot 20 oktober vanaf 10:30
 • Schrijfdialoog Vriendendag

  Wij nodigen onze vrienden uit mee te doen aan de Schrijfdialoog waarbij we onze vrienden vragen een een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk te schrijven over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.

  Voor meer informatie zie de uitnodiging voor de ALV op 23 augustus op deze pagina.

 • Leren van onze geschiedenis

  Kitty van der Vliet Diversity Event

  In het kader van het Kitty van der Vliet Diversity Event start binnen kort een essaywedstrijd, lees hier hoe je kan deelnemen: Essaywedstrijd ‘Leren van de Geschiedenis’.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!