Ibn Rushd (Averroes) met Kamel Essabane

Filosofisch Café 19 november 2023 – 15:00-17:00 uur

De Powerpoint-presentatie van de lezing van Kamel Essabane is hier te vinden.

Tijdens dit café zal Kamel Essabane – filosoof en religiewetenschapper – een lezing geven over Ibn Rushd (1126-1198). Ibn Rushd, in het Westen vooral bekend onder de Latijnse naam Averroes, is een van de filosofen die toegevoegd worden aan het vernieuwde Filosofenpad. Vandaar dat we graag nader kennismaken met deze denker.

Ibn Rushd is een van de grootste islamitische filosofen en heeft ook veel invloed gehad op de West-Europese filosofie van de middeleeuwen en renaissance. In de huidige tijd wordt Ibn Rushd vaak gezien als rationalist en vrijdenker. Kamel zal spreken over de historische context waarin Ibn Rushd leefde en over zijn gedachtegoed in relatie tot het denken van Griekse filosofen en islamitische denkers. Vervolgens zal hij dieper ingaan op een tekst van Ibn Rushd over de zeer actuele vraag naar de plaats van de rede, en specifieker de plaats van filosofie en wetenschap in relatie tot de geopenbaarde religie. Wat is de verhouding tussen rationaliteit en religie? Zijn ze gelijkwaardig, brengen ze dezelfde boodschap op verschillende manieren of heeft een van beide voorrang? Tot slot zal Kamel ingaan op de invloed van Ibn Rushd op hedendaagse denkers en gaat hij met het publiek in discussie over de vraag of zijn gedachtegoed vandaag de dag nog kan inspireren.

Voorafgaand aan het café zal een extra algemene ledenvergadering worden gehouden. Hierin worden de leden geïnformeerd over het vernieuwde Filosofenpad. Tevens wordt door het bestuur toestemming gevraagd voor de noodzakelijke investering. De agenda en vergaderstukken zullen in een aparte mail worden toegestuurd. De ALV start om 14:00 en duurt tot 14:45 uur.

Spreker

Kamel Essabane is filosoof en religiewetenschapper. Hij doet momenteel promotie-onderzoek aan de Radboud Universiteit over de relatie tussen burgerschapsonderwijs en islamitisch godsdienstonderwijs op basisscholen in Nederland. Tevens is hij co-auteur van De Zoon van De Gazelle, een hertaling van Hayy Ibn Yaqzan van de filosoof Ibn Tufayl die een tijdgenoot en vriend was van Ibn Rushd.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

15:00 uur: Welkom en introductie van het thema
15:05 uur: Lezing over Ibn Rushd (Averroes) door Kamel Essabane
16:00 uur: Korte pauze
16:15 uur: Gesprek met de Vrienden, vragen en reacties
17:00 uur: Afsluiting met een hapje en een drankje aan de bar

Locatie

Het filosofische café vindt plaats op locatie bij de ISVW te Leusden, daarnaast is het mogelijk om via Zoom deel te nemen.

Aanmelden

Iedereen die aan het filosofisch café wil deelnemen kan zich opgeven op de website van ISVW via deze link. Toegang is € 10,- voor vrienden, € 10,- voor introducés van vrienden en € 25,- voor overige belangstellenden.

Digitaal deelnemen

Het is bij dit café ook mogelijk om het plenaire gedeelte digitaal bij te wonen. Wie daar interesse in heeft, kan dat bij het aanmelden aangeven. Te zijner tijd krijg je dan een Zoom-link toegestuurd waarmee het mogelijk is om het café digitaal te volgen.


Kidscafé

Willen de (klein)kinderen ook mee? Meld ze aan voor het kidscafé dat gelijktijdig plaatsvindt. Klik hier voor het kidscafé.

Klik op deze link om naar het overzicht van alle cafés van dit jaar te gaan.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.