Kitty van der Vliet Diversity Event

In samenwerking met de ISVW organiseren de Vrienden van de ISVW samen met de ISVW het eerste ‘Kitty van der Vliet Diversity Event’, met een internationale spreker, jong talent en een essaywedstrijd.

Kitty van der Vliet was een trouwe Vriendin met grote interesse in filosofie, met name in die stemmen die in de filosofie minder vaak gehoord worden. In 2017 overleed ze. Is er een betere manier om haar vriendschap te vieren dan met een evenement waarmee we de diversiteit in de filosofie vieren?

De eerste editie van dit evenement was gepland op 19 en 20 oktober 2020 en kon helaas vanwege de corona maatregelen niet door gaan. De essay wedstrijd, onderdeel van het programma, is wel doorgegaan.

Het is de bedoeling dit evenement, wellicht in een iets gewijzigde vorm, te plannen als dat weer mogelijk is.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/