Kitty van der Vliet, een trouwe Vriendin

De Vrienden van de ISVW organiseren samen met de ISVW jaarlijks een tweedaags evenement: het Kitty van der Vliet Symposium. Dit evenement wordt door de Vrienden van de ISVW gefinancierd uit de nalatenschap van een trouwe Vriendin van de ISVW: Kitty van der Vliet.

Wie was Kitty van de Vliet?

Kitty van der Vliet was een betrokken Vriendin van de ISVW en bijzonder geïnteresseerd in de filosofie. Ze volgde regelmatig cursussen filosofie bij de ISVW in Leusden. De ISVW beschouwde ze als een warm bad waar ze zich thuis voelde en graag naartoe ging. Lees hieronder het citaat van Kitty als reactie op de vraag wat ze van de ISVW vindt tijdens een weekend bij de ISVW in 2011 waarbij Arnon Grunberg een aantal filosofen interviewde:

Bron: Trouw 27 juni 2011, artikel Jolanda Breur

Kitty was een groot voorstander van de traditionele manier van college geven waarbij het overbrengen van kennis centraal staat. Aan ‘gewauwel’ had ze een hekel en als de manier van doceren haar niet aanstond, liet ze dat ook merken. Haar belangstelling ging vooral uit naar de filosofie van René Gude en het werk van vrouwelijke filosofen als Marthe Nussbaum en Susan Neiman.

Op deze foto zit zij links naast Hans Achterhuis tijdens een lezing van Martha Nussbaum bij ISVW in september 2011. Voor de ideeën van Hans had ze overigens een speciale belangstelling want ze heeft vijf maal zijn cursus bij de Academie op Kreta bezocht.

Foto tijdens filosofieweek te Kreta met Hans Achterhuis. Kitty bevindt zich rechts achter Hans.

Kitty van der Vliet is op 26 maart 2018 op 68-jarige leeftijd overleden en heeft het voor de Vrienden van de ISVW mogelijk gemaakt uit haar nalatenschap, in samenwerking met de ISVW, jaarlijks het Kitty van der Vliet Diversity Event te organiseren. Het thema Diversiteit sloot goed aan bij haar belangstelling.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten. Op 12 mei 2024 geeft Erno Eskens er een lezing over op de ISVW.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.