Kitty van der Vliet, een trouwe Vriendin

De Vrienden van de ISVW organiseren samen met de ISVW jaarlijks een tweedaags evenement: het Kitty van der Vliet Symposium. Dit evenement wordt door de Vrienden van de ISVW gefinancierd uit de nalatenschap van een trouwe Vriendin van de ISVW: Kitty van der Vliet.

Wie was Kitty van de Vliet?

Kitty van der Vliet was een betrokken Vriendin van de ISVW en bijzonder geïnteresseerd in de filosofie. Ze volgde regelmatig cursussen filosofie bij de ISVW in Leusden. De ISVW beschouwde ze als een warm bad waar ze zich thuis voelde en graag naartoe ging. Lees hieronder het citaat van Kitty als reactie op de vraag wat ze van de ISVW vindt tijdens een weekend bij de ISVW in 2011 waarbij Arnon Grunberg een aantal filosofen interviewde:

Bron: Trouw 27 juni 2011, artikel Jolanda Breur

Kitty was een groot voorstander van de traditionele manier van college geven waarbij het overbrengen van kennis centraal staat. Aan ‘gewauwel’ had ze een hekel en als de manier van doceren haar niet aanstond, liet ze dat ook merken. Haar belangstelling ging vooral uit naar de filosofie van René Gude en het werk van vrouwelijke filosofen als Marthe Nussbaum en Susan Neiman.

Op deze foto zit zij links naast Hans Achterhuis tijdens een lezing van Martha Nussbaum bij ISVW in september 2011. Voor de ideeën van Hans had ze overigens een speciale belangstelling want ze heeft vijf maal zijn cursus bij de Academie op Kreta bezocht.

Foto tijdens filosofieweek te Kreta met Hans Achterhuis. Kitty bevindt zich rechts achter Hans.

Kitty van der Vliet is op 26 maart 2018 op 68-jarige leeftijd overleden en heeft het voor de Vrienden van de ISVW mogelijk gemaakt uit haar nalatenschap, in samenwerking met de ISVW, jaarlijks het Kitty van der Vliet Diversity Event te organiseren. Het thema Diversiteit sloot goed aan bij haar belangstelling.

Kitty van der Vliet Diversity EventLees meer over het Kitty van der Vliet Symposium


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Winnaar Kitty Essaywedstrijd

  Uit 16 inzendingen heeft de jury het essay van Mariska van Dam gekozen tot het beste essay van 2022.

  ISVW en de Vrienden van de ISVW organiseren samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

 • Lezing Benali in september

  De lezing van Abdelkader Benali voor het Kitty van der Vliet Symposium is verplaatst naar het Filosofisch Café van 18 september 2022.

 • Gesubsidieerde initiatieven 2022

  In de eerste subsidie-ronde van 2022 ontvingen drie initiatieven een subsidie van de Vrienden: De Amsterdamse Nacht van de Filosofie, de Socratesbeker en de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good. Lees er hier meer over.