Lid worden

Meld u aan als Vriend

Uw lidmaatschap is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch door. Opzeggen voor een volgend jaar kan door voor 15 december een mail te sturen naar vrienden@isvw.nl.

Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW.  Als Vriend van de ISVW kunt u met korting toegang krijgen tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies. Na aftrek van alle kosten van de Vereniging (met name ledenadministratie, nieuwsbrieven, website, filosofische cafés en ledenbijeenkomsten) blijft een substantieel deel van uw contributie over om de activiteiten op het gebied van publieksfilosofie te ondersteunen. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch in het volgende jaar door tenzij u voor 15 december opzegt.

U kunt uw contributie op twee manieren betalen: eenmalig of via doorlopende machtiging. Kiest u voor doorlopende machtiging, dan kunt u dit doen door dit formulier digitaal in te vullen, het ingevulde formulier op te slaan op uw computer en als bijlage te mailen naar vrienden@isvw.nl

Extra bijdragen
Als aanvulling op de contributie heeft u als Vriend de mogelijkheid om een extra bijdrage te leveren.

  • Een extra bijdrage van € 100,- of meer per jaar. Daarvoor krijgt u een korting van € 15,- per meerdaagse cursus bij ISVW. Stel dat u drie meerdaagse cursussen per jaar volgt, dan komt van deze extra bijdrage per saldo dus uiteindelijk minimaal € 55,- per jaar ten goede aan de ISVW.
  • Een periodieke gift van € … . gedurende een periode van vijf jaar. Om gebruik te kunnen maken van de regeling van volledige fiscale aftrek van periodieke giften zonder minimumdrempel vult u ook onderstaand formulier in. De kosten van de notariële akte (optioneel) komen bij periodieke giften van € 100,- of meer voor rekening van de Vereniging. Deze periodieke giften aan de Vrienden komen via de geregelde donaties van de Vrienden aan de ISVW volledig ten goede aan de instandhouding en ontwikkeling van de publieksfilosofie bij ISVW en van andere organisaties.

Om een periodieke gift te doen aan de Vrienden van de ISVW kunt u een betalingsvolmacht aanmaken, dit formulieren kunt u digitaal invullen, opslaan op uw computer en als bijlage mailen naar vrienden@isvw.nl.


Comments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Kitty Essaywedstrijd 2022

    Als onderdeel van het Kitty van der Vliet symposium organiseren ISVW en de Vrienden van de ISVW samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

  • Tim de Mey, Fellow Vrienden-ISVW

    In 2022 zal Dr. Tim de Mey (assistant professor in theoretische filosofie aan Erasmus School of Philosophy) als fellow-filosoof voor een aantal maanden verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim de Mey zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café. Dit Fellowship is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.