Lid worden

Jouw lidmaatschap is een investering in denkkapitaal. Met jouw bijdrage investeer je in een denkeconomie. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch door. Opzeggen voor een volgend jaar kan door voor 15 december een mail te sturen naar vrienden@isvw.nl.

Contributie

Voor € 50,- per jaar kun je al lid worden van de Vereniging Vrienden van de ISVW.  Na aftrek van alle kosten van de Vereniging (met name ledenadministratie, nieuwsbrieven, website, filosofische cafés en ledenbijeenkomsten) blijft een substantieel deel van jouw contributie over om bijzondere initiatieven op het gebied van publieksfilosofie te ondersteunen. Het lidmaatschap beslaat een kalenderjaar en loopt automatisch in het volgende jaar door tenzij je voor 15 december opzegt.

Als Vriend van de ISVW kun je met korting toegang krijgen tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en word je op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en bij de Vrienden. Ook kun je deelnemen aan een van de commissies die de activiteiten van de Vrienden organiseren (zoals de filosofische cafés, het Vriendenmagazine, het lustrumfeest), of van de adviescommissie die de subsidieaanvragen inhoudelijk beoordeelt.

Je kunt jouw contributie op twee manieren betalen: eenmalig of via doorlopende machtiging. Kies je voor doorlopende machtiging, dan kun je dit doen door dit formulier digitaal in te vullen, het ingevulde formulier op te slaan op jouw computer en als bijlage te mailen naar vrienden@isvw.nl

Extra bijdragen

Als aanvulling op de contributie kan je als Vriend een extra schenking doen. Deze periodieke giften aan de Vrienden komen via de geregelde donaties van de Vrienden aan de ISVW volledig ten goede aan de instandhouding en ontwikkeling van de publieksfilosofie bij ISVW en van andere organisaties. De Vrienden zijn een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat een schenking aan de Vrienden fiscaal aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.

Hiervoor bestaan de volgende mogelijkheden:

 • Een extra bijdrage van € 100,- of meer per jaar.
 • Een periodieke gift van € … . gedurende een periode van vijf jaar. Om gebruik te kunnen maken van de regeling van volledige fiscale aftrek van periodieke giften zonder minimumdrempel kan je  onderstaand formulier gebruiken.

Om een periodieke gift te doen aan de Vrienden van de ISVW kun je een betalingsvolmacht aanmaken, dit formulier kun je digitaal invullen, opslaan op jouw computer en als bijlage mailen naar vrienden@isvw.nl.

 

Schenken vanuit een nalatenschap

Tot slot is het mogelijk om een deel van jouw vermogen als onderdeel van de erfenis na te laten aan  de Vrienden van de ISVW. Dat geld komt volledig ten goede aan de ideële doelstellingen van de Vrienden. Voor informatie hierover kun je contact opnemen met de penningmeester (penningmeester@vrienden-isvw.nl). 


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.