Oproep Schrijfdialoog

Schrijven over activistische filosofie

Op zondag 15 oktober organiseren we tijdens het Filosofisch Café een schrijfdialoog, dé jaarlijks terugkerende gelegenheid voor Vrienden om iets te schrijven over een filosofisch thema. Het activistische thema voor dit jaar is een ingezonden brief van Luc Meuwese in de Volkskrant van donderdag 6 april jl. Daarin roept hij filosofen op om ons te voorzien van een Nieuwe Verlichting waardoor wij als mensen beter opgewassen zijn tegen de problemen van de huidige tijd, zoals de klimaatproblemen. Naar aanleiding van de oproep van Luc Meuwese dagen we jullie uit om een filosofische tekst te schrijven over een activistisch onderwerp. Dat mag over het klimaat gaan, maar ook over een ander activistisch – of zelfs provocatief – thema, als het maar prikkelend is.

We nodigen je van harte uit om een filosofische tekst te schrijven die tijdens het café van 15 oktober besproken wordt. Dat mag een gedicht, sprookje, verhaal, beschouwing of essay zijn, liefst niet meer dan 1000 woorden. De ingezonden bijdragen publiceren we, met goedkeuring, in de Kersteditie van ons Vriendenmagazine.

Marc van Dijk zal de inzendingen vooraf lezen en tijdens het café bespreken.

Ingezonden brief Volkskrant van Luc Meuwese

Donderdag 6 april 2023
Klimaatfilosofie
Er komt een tweejarige deeltijd hbo-masteropleiding klimaatpsychologie aan de Hogeschool van Amsterdam, las ik. Veelbelovend, hoewel ik denk dat daar een radicaal uitgangspunt, namelijk een klimaatfilosofie, zal ontbreken. We kunnen de huidige klimaatproblemen niet adequaat de baas zonder een gedegen filosofische basis, een filosofie over het menselijk bestaan in relatie tot ons klimaat, de aarde en onze toekomst.

Ik pleit daarom voor een Nieuwe Verlichting met nieuwe antwoorden op de drie vragen van Verlichtingsdenker Immanuel Kant: Wat kan ik weten? Wat mag ik hopen? Wat moet ik doen? Maar ook: wat betekent in dit verband het filosofisch
uitgangspunt dat de vrije wil niet bestaat? Hoe kan dat ons belemmeren? Welk politiek economisch denken is nodig om te komen tot een economiefilosofie van ‘niet-meer-groeien’? Hoe verlaten we de overconsumptie van het kapitalistisch denken? Hoe verbinden we sociale rechtvaardigheid aan ecologische doelstellingen?

Misschien kan de Afrikaanse Ubuntu-filosofie ons helpen: ‘Ik ben, omdat wij zijn’. Een filosofie waarin de mens principieel is ingebed in een groter geheel: mens, dier, plant en niet te vergeten de nog ongeborenen. Welke menselijke capaciteiten zijn nodig om het tij te keren?

Mijn oproep: filosofen kom ons te hulp!

Meedoen

Doe mee aan het actuele en activistische schrijfthema van dit jaar.
Stuur je bijdrage vóór 10 september naar rvdavoort@vrienden-isvw.nl
Veel schrijfplezier!


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.