Boekpresentatie Gesprekshonger in Spui25

Spui25, Spui 25-27 Amsterdam

De rol van de Nederlandse elite in het publieke debat staat al geruime tijd ter discussie. In de vijftiger jaren richtten bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, voormalige gijzelaars uit het kamp St. Michielgestel, het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) op. Naar aanleiding van zijn door de Vrienden gesubsidieerde boek Gesprekshonger, een geschiedenis van het NGC, […]