‘Over-leven’

Online Filosofisch Café 28 juni 2020, 15.00 – 17.00 uur

Inleiding

Juist in tijden van crisis wordt duidelijk welke leidende principes het ideologische fundament vormen van de maatschappij waarin wij leven. Alles wat ten opzichte van deze principes niet, of minder belangrijk is, wordt aan de kant geschoven om ervoor te zorgen dat de samenleving zo goed mogelijk de crisis door komt. Door de coronacrisis zijn dit voorjaar belangrijke elementen van het ideologische fundament van onze samenleving bloot komen te liggen.  

Het beschermen van de kwetsbare personen is in onze samenleving zo’n leidend principe. Het zorgstelsel is erop gericht om mensen zo lang mogelijk te laten leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De Covid-19 ziekte raakt bij uitstek de oudere, 88%  van de door corona overleden personen, zijn mensen van 70 jaar en ouder. De lockdown maatregelen zijn er op gericht om met name deze kwetsbare ouderen te beschermen. Het begrip ‘kwetsbare oudere’ is in de afgelopen persconferenties van Mark Rutte zeer vaak genoemd. Bij veel, met name jonge, mensen leeft het gevoel, dat zij hun leven moeten parkeren om de ‘kwetsbare oudere’ te beschermen. En nu de economische en sociale impact van de lockdown-maatregelen steeds tastbaarder worden, wordt de vraag steeds luider gesteld, waar de grenzen liggen van het beschermen van de ‘kwetsbare oudere’.  

Voor een Filosofisch Café is dat een prikkelende vraag. Zijn er andere manieren om naar dit thema te kijken? Dat willen we graag in onze virtuele samenkomst onderzoeken. In tegenstelling tot de vorige twee virtuele Cafés, die vooral de vorm hadden van een webinar of hoorcollege, willen we het komende virtuele Café vooral een interactie laten zijn tussen de deelnemers. We zullen dat doen, door de bijeenkomst te structureren op basis van een vijftal stellingen. Elk bestuurslid van de Vrienden zal een stelling voorbereiden en inleiden. Vervolgens kunnen de deelnemers hierop reageren, zodat we een boeiende interactie krijgen. 

Ballad of Narayama
Ballad of Narayama (1983)

Als voorbereiding op het Filosofisch Café, wordt aan de deelnemers gevraagd om voorafgaande aan het Filosofisch Café een film te bekijken, waarin een radicaal andere benadering van het thema ‘ouder worden en sterven’ centraal staat. Het gaat hierbij om de film Ballad of Narayama, van de regisseur Shohei Imamura. Deze film is gemaakt in 1983. Het verhaal speelt in de 19de eeuw in een afgelegen dorpje in Noord-Japan. De 69-jarige Orin heeft nog een uitstekende gezondheid en, meer bijzonder, heeft nog al haar eigen tanden. Het gebruik in het geïsoleerde bergdorp waar zij leeft, dicteert echter dat ouderen op de leeftijd van zeventig jaar door hun kinderen naar de top van de berg Narayama worden gebracht om daar in de sneeuw te sterven. Het thema van deze film toont een extreem contrast met de wijze waarop onze samenleving alles uit de kast haalt om de ‘kwetsbare oudere’ zo lang mogelijk te laten leven. Het is daarom een goede voorbereiding voor het Filosofische Café. 


Diapresentatie en videoregistratie

De inleiding van dit Filosofisch Café werd ondersteund door een diapresentatie. Deze kan met de volgende link worden bekeken: diapresentatie ‘Over-leven.

Van dit Filosofisch Café is geen videoopname gemaakt.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vacatures bestuur

  Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid. Met name iemand die zich bezig wil houden met communicatie en PR. Interesse? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Filosofische cafés ook online

  Met ingang van het januari café 2023, zijn de cafés ook online te bezoeken. De presentaties en plenaire gesprekken kunnen vanuit huis worden gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor de benodigde techniek en voor het verzorgen van de opnames.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2023-nummer-3-fysieke-editie/