‘Over-leven’

Online Filosofisch Café 28 juni 2020, 15.00 – 17.00 uur

Inleiding

Juist in tijden van crisis wordt duidelijk welke leidende principes het ideologische fundament vormen van de maatschappij waarin wij leven. Alles wat ten opzichte van deze principes niet, of minder belangrijk is, wordt aan de kant geschoven om ervoor te zorgen dat de samenleving zo goed mogelijk de crisis door komt. Door de coronacrisis zijn dit voorjaar belangrijke elementen van het ideologische fundament van onze samenleving bloot komen te liggen.  

Het beschermen van de kwetsbare personen is in onze samenleving zo’n leidend principe. Het zorgstelsel is erop gericht om mensen zo lang mogelijk te laten leven met een zo hoog mogelijke kwaliteit. De Covid-19 ziekte raakt bij uitstek de oudere, 88%  van de door corona overleden personen, zijn mensen van 70 jaar en ouder. De lockdown maatregelen zijn er op gericht om met name deze kwetsbare ouderen te beschermen. Het begrip ‘kwetsbare oudere’ is in de afgelopen persconferenties van Mark Rutte zeer vaak genoemd. Bij veel, met name jonge, mensen leeft het gevoel, dat zij hun leven moeten parkeren om de ‘kwetsbare oudere’ te beschermen. En nu de economische en sociale impact van de lockdown-maatregelen steeds tastbaarder worden, wordt de vraag steeds luider gesteld, waar de grenzen liggen van het beschermen van de ‘kwetsbare oudere’.  

Voor een Filosofisch Café is dat een prikkelende vraag. Zijn er andere manieren om naar dit thema te kijken? Dat willen we graag in onze virtuele samenkomst onderzoeken. In tegenstelling tot de vorige twee virtuele Cafés, die vooral de vorm hadden van een webinar of hoorcollege, willen we het komende virtuele Café vooral een interactie laten zijn tussen de deelnemers. We zullen dat doen, door de bijeenkomst te structureren op basis van een vijftal stellingen. Elk bestuurslid van de Vrienden zal een stelling voorbereiden en inleiden. Vervolgens kunnen de deelnemers hierop reageren, zodat we een boeiende interactie krijgen. 

Ballad of Narayama
Ballad of Narayama (1983)

Als voorbereiding op het Filosofisch Café, wordt aan de deelnemers gevraagd om voorafgaande aan het Filosofisch Café een film te bekijken, waarin een radicaal andere benadering van het thema ‘ouder worden en sterven’ centraal staat. Het gaat hierbij om de film Ballad of Narayama, van de regisseur Shohei Imamura. Deze film is gemaakt in 1983. Het verhaal speelt in de 19de eeuw in een afgelegen dorpje in Noord-Japan. De 69-jarige Orin heeft nog een uitstekende gezondheid en, meer bijzonder, heeft nog al haar eigen tanden. Het gebruik in het geïsoleerde bergdorp waar zij leeft, dicteert echter dat ouderen op de leeftijd van zeventig jaar door hun kinderen naar de top van de berg Narayama worden gebracht om daar in de sneeuw te sterven. Het thema van deze film toont een extreem contrast met de wijze waarop onze samenleving alles uit de kast haalt om de ‘kwetsbare oudere’ zo lang mogelijk te laten leven. Het is daarom een goede voorbereiding voor het Filosofische Café. 


Diapresentatie en videoregistratie

De inleiding van dit Filosofisch Café werd ondersteund door een diapresentatie. Deze kan met de volgende link worden bekeken: diapresentatie ‘Over-leven.

Van dit Filosofisch Café is geen videoopname gemaakt.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.