Penningmeester gezocht voor de Vrienden van de ISVW

Het bestuur van de Vrienden ISVW zoekt een enthousiaste penningmeester (m/v)

De ‘Vrienden van de ISVW’ is een actieve vereniging van enthousiaste liefhebbers van de publieks­filosofie. Ze hechten aan reflectie op het eigen denken en ontmoeten graag anderen om inzichten en opvattingen te delen en aan te scherpen. In levendige discussies en dialogen denken ze na over actuele thema’s, vormen en hervorming zijn hun mening en ontwikkelen nieuwe vriendschappen.

Opgericht in 1916, heeft de vereniging een hechte band met de Internationale School voor Wijsbegeerte. De Vrienden ondersteunen ideële activiteiten op het gebied van de publieksfilosofie, die zonder externe ondersteuning niet georganiseerd kunnen worden. Daarnaast is de vereniging ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie in Nederland te kunnen ontwikkelen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld. Het zorgt voor de continuïteit van de Vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten.

Het bestuur komt ongeveer een keer per maand bijeen, inclusief de Algemene Ledenvergadering. Het tijdbeslag is gemiddeld acht uur per maand. Het bestuur werkt als een team samen.

Wegens het aftreden van de huidige penningmeester in juni 2021 zoekt het bestuur een nieuwe penningmeester.

Profiel penningmeester

 1. Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring op financieel terrein en heeft affiniteit met de publieksfilosofie in het algemeen en met de ISVW in het bijzonder;
 2. Vertegenwoordigt in en buiten rechte de Vereniging met voorzitter of secretaris;
 3. Onderschrijft de doelstellingen van de Vereniging van Vrienden en heeft kennis van de geschiedenis van de ISVW;
 4. Onderhoudt contacten met de banken, volgt financiële ontwikkelingen en legt de benodigde beslissingen tijdig aan het bestuur voor;
 5. Is met de voorzitter verantwoordelijk voor de lopende budgetten;
 6. Bewaakt schenkingsprocedures, erflatingen en fiscale mogelijkheden;
 7. Is met de secretaris verantwoordelijk voor de rapportage over het ledenbestand;
 8. Beschikt over kennis en netwerken binnen bedrijven en financiële instellingen, met name over fondsenwerving;
 9. Stelt in samenwerking met de administratie financiële jaarstukken, begroting, meerjarenplanning en jaarrekening op, en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering;
 10. Is creatief en ontwikkelt in teamverband het concept van Vrienden van de ISVW voor de komende decennia;
 11. Is in staat de verantwoordelijkheden van de Vrienden t.o.v. de ISVW te onderscheiden

Meent u aan boven gesteld profiel te voldoen of kent u iemand die u van harte aanbeveelt, laat het ons weten.

In eerste instantie wordt getracht deze vacature vanuit de leden van de Vrienden in te vullen. Wanneer dat niet mogelijk blijkt te zijn, dan zal aansluitend extern geworven worden. Leden die interesse hebben in deze functie worden verzocht om vóór 15 maart a.s. te reageren.

De nieuwe penningmeester zal bij de komende Algemene Ledenvergadering van 20 juni a.s. aan de leden worden voorgedragen.

Sollicitaties kunt u richten aan secretaris@vrienden-isvw.nl met vermelding van het onderwerp: ‘penningmeester Vrienden’. U krijgt daarna zo spoedig mogelijk bericht of een uitnodiging.

Secretaris Vrienden ISVW

06 343 393 17 voor nadere informatieComments are closed.

Back to Top ↑
 • Vacatures Vriendenbestuur

  Wegens uitbreiding van de activiteiten zijn wij op zoek naar een secretaris en naar een algemeen bestuurslid.

  Kijk voor meer informatie: Vacatures Bestuursleden

 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  sep 05

  ALV en Vriendenlunch

  5 september vanaf 10:30 tot 17:00
  okt 17
  nov 21

  Filosofisch Café over ‘Heiligen en Hooligans’

  21 november vanaf 15:00 tot 17:00
 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/