Kitty van der Vliet Diversity Event 2020

Dit evenement kon helaas vanwege de corona niet doorgaan, en zal opnieuw ingepland worden als dat weer mogelijk is.

De Vrienden van de Internationale School voor de Wijsbegeerte (ISVW) organiseren samen met de ISVW deze herfst twee dagen over diversiteit: het Kitty van der Vliet Diversity Event. Dit evenement wordt door de Vrienden van de ISVW gefinancierd uit de nalatenschap van een goede Vriendin van de ISVW: Kitty van der Vliet. Het worden twee dagen vol interessante workshops, een internationale keynote speaker en de finale van een essaywedstrijd met als thema ‘Leren van de Geschiedenis’. De vijf geplaatsten voor de finale zijn er allen bij en zullen hun essay toelichten.

Waarom Diversiteit?

Kitty van der Vliet Diversity Event

Waar hebben we het over als we denken aan diversiteit en inclusie? Even een ultrakorte uitleg: diversiteit is een ander woord voor verscheidenheid of variatie. Die verscheidenheid is soms zichtbaar in huidskleur, leeftijd of geslacht of onzichtbaar als het gaat om geloofsovertuiging of leerstijl. Diversiteit kan ervoor zorgen dat sommige mensen zich buitengesloten voelen in de samenleving op grond van hun zichtbare of onzichtbare kenmerken. We kennen allemaal de verhalen over discriminatie, uitsluiting, vervolging en genocide uit de geschiedenis. Maar er zijn ook hedendaagse voorbeelden. Denk aan de grote groepen migranten en vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa. Denk aan de excuses die onze Koning onlangs maakte voor misdaden begaan door Nederlandse soldaten in Indonesië.

Meestal zijn ‘die anderen’ een minderheid in de samenleving. De meerderheid vervolgt hen omdat zij zich bedreigd voelt en de bestaande machtsstructuur wil handhaven. In een open samenleving vinden we dat ongewenst. We willen immers dat iedereen meedoet. We noemen dat een inclusieve samenleving, een samenleving die alle mensen insluit en niemand buitensluit. Elk mens doet mee in zo’n samenleving en hoort erbij. Hoe kunnen we zorgen voor een diverse en tegelijkertijd inclusieve samenleving? Is dit een utopie of een nobel doel om naar te streven? En welke lessen kunnen wij leren van onze eigen geschiedenis?

Thema: Leren van onze geschiedenis

Gebruik de geschiedenis als een handleiding om de fouten gemaakt in het verleden te voorkomen
– Barack Obama

Het thema van dit evenement is Leren van onze geschiedenis met als keynote spreker Susan Neiman. Susan Neiman is een Amerikaanse moraalfilosoof, cultureel commentator en essayist. Ze heeft uitgebreid geschreven voor zowel het wetenschappelijke als voor het grote publiek. Susan Neiman, die zowel in Berlijn als in de Verenigde Staten woont, belicht het leren van onze geschiedenis in haar recent verschenen boek Learning from the Germans. In dit boek vergelijkt zij hoe Duitsland omgegaan is met haar naziverleden met met de wijze waarop Amerikanen hun slavernijverleden hebben verwerkt.

Centraal in haar boek staat het begrip Vergangenheitsaufarbeitung. Dit begrip impliceert dat het omgaan met de schaduwkanten van het verleden een werkwoord is en de verwerking van het verleden nooit voltooid zal zijn: je kunt pas in het reine komen met je verleden als je de misstappen, die toen begaan zijn, erkent. Ook nieuwe generaties leven dan met het bewustzijn dat het kwaad onderdeel is van hun geschiedenis. Daarbij stelt Neiman zichzelf de vraag die we ook tijdens het Kitty van der Vliet event willen stellen: wat leren we van onze eigen publieke en persoonlijke geschiedenis, en hoe voorkomen we dat die zich herhaalt? Bevatten de lessen die we leren uit ons verleden een verband tussen onze persoonlijke of publieke geschiedenis? Hoe gaan we zelf om met diversiteit in ons eigen leven en in onze samenleving als we tegelijkertijd streven naar inclusiviteit? En hoe gaan we om met vreemdelingenhaat?

Maandag 19 oktober 2020 
09.45 uurAankomst met koffie/thee
10.30 uurWelkom en toelichting op het programma – Marthe Kerkwijk 
10.45 uurHet raadsel van goed en kwaad – Christien Brinkgreve
11.30 uurKoffie/thee
11.45 uurGrijs verleden – Chris van der Heijden
12.30 uurGesprek Chris en Christien o.l.v. Florian Jacobs
13.00 uurLunchbuffet
14.00 uurHet Kitty van der Vliet Diversity Event – Gerard Geerlings
14.15 uurHoe gaat corona de geschiedenis in? – Marli Huijer
15.00 uurKoffie/thee
15.15 uurCrisis als kantelpunt en springplank – Karim Benammar
16.00 uurGesprek tussen sprekers en de zaal o.l.v. Marthe Kerkwijk
16.30 uurPrijsuitreiking essaywedstrijd – juryvoorzitter Christien Brinkgreve en uitgever Florian Jacobs en Rity van der Avoort namens de Vrienden
17.30 uurAan de bar
18.00 uurDiner
20.00 uurLezing Susan Neiman: Learning from the Germans. Daarna gesprek met de zaal o.l.v. Florian Jacobs (voertaal: Engels)
22.00 uurAan de bar
Dinsdag 20 oktober
07.30 uurOntbijtbuffet
09.00 uurGesprek: Leren van gisteren – o.l.v. Rity van der Avoort
09.30 uurLeren van ons koloniale verleden – Yolande Jansen
10.15 uurLeren van ons koloniale verleden – Helena Morais y Castro
11.00 uurKoffie/thee
11.15 uurLeren van ons koloniale verleden – Babah Tarawally
12.00 uurGesprek tussen sprekers en zaal o.l.v Marthe Kerkwijk
12.30 uurLunchbuffet
14.00 uurWat kunnen we leren van onze geschiedenis? Gesprekken in tweetallen en plenair n.a.v. vragen uit de ideeënbox – Marthe Kerkwijk
15.15 uurKoffie/thee
15.30 uurTheatermonoloog (ong 30 minuten met kort nagesprek) – Bo Tarenskeen
16.30 uurEinde 

Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Hans Achterhuis erelid Vrienden

  Tijdens de opening van het vernieuwde filosofenpad op 9 juni 2024 ontving Hans Achterhuis het erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Hans is emeritus-hoogleraar filosofie en een gerenommeerde Nederlandse filosoof, gespecialiseerd in sociale en techniekfilosofie. Als filosofisch zwaargewicht plaatste hij de hectiek van het nieuws in een groter verband en wist hij deze toegankelijk te maken voor een breed publiek. Hans is sinds 1991 Vriend van de ISVW.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.