Andere publieks activiteiten

Naast de Vrienden activiteiten steunen de Vrienden van de ISVW de ISVW financieel waardoor sommige activiteiten van de ISVW mogelijk worden die anders, zonder onze steun, niet mogelijk zouden zijn.

Jaarlijks activiteiten:

ISVW Fellowship Publieksfilosofie.

De Vrienden van de ISVW hebben samen met de ISVW het initiatief genomen jaarlijkst een filosoof als ‘Filosoof in Residence’ op te nemen in de ISVW community met als doel dat deze filosoof onder de paraplu van de ISVW een bijdrage kan leveren aan de publieksfilosofie. In overleg met deze fellow zal worden bepaald wat deze bijdragen concreet zal zijn. We verwachten de eerste fellow in 2021.

Kitty van der Vliet Diversity Event

Jaarlijks organiseren de Vrienden van de ISVW samen met de ISVW het Kitty van der Vliet Diversity Event organiseren. Het Kitty van der Vliet Diversity Event is een jaarlijks terugkerende ISVW-activiteit gefinancierd door de Vrienden van de ISVW, dat onder de verantwoordelijkheid van de het bestuur van de Vrienden van de ISVW wordt georganiseerd in samenwerking met de ISVW, met als thema ‘diversiteit’ waarbij dit thema vanuit een filosofische en internationale invalshoek wordt benaderd en dit thema toegankelijk maakt voor mensen die geïnteresseerd zijn in de publieksfilosofie..

Essaywedstrijd voor jonge filosofen.

Jaarlijks organiseren de Vrienden van de ISVW samen met de ISVW een essaywedstrijd voor jonge filosofen over een actueel thema op het gebeid van de publieksfilosofie. Doel van deze wedstrijd is jonge filosofen de kans te geven een groter publiek te bereiken. In 2020 was dat ‘Leren van onze geschiedenis’ Winnares van deze wedstrijd in 2020 was Lotte Spreeuwenberg met haar essay ‘Onderhuidse verhalen’. Dit essay zal volgende jaar in een essaybundel bij ISVW Uitgevers verschijnen.

Andere vrienden activiteiten:

Filosofische Pubquiz 2019

Op vrijdagavond 7 juni organiseert de ISVW in samenwerking met de Vrienden van de ISVW een heuse filosofische Pubquiz! Wie zei ook alweer dat onwetendheid de bron van alle kwaad is? Wat is nou echt kenmerkend voor de fenomenologie? Test je filosofische feitenkennis en maak kans op mooie prijzen. Met beeld, geluid en tekst gaan we in teams onze hersenen kraken over allerlei filosofen, filosofische stromingen en perioden.

Donatie bomen Landgoed ISVW 2018

Door natuurlijke uitval en de stormen van de winter 2018 moest er in het bos rondom het landgoed flink geruimd worden. Aanleiding voor het landgoed ISVW een deel van de beplanting te vernieuwen en nieuw dierenleven in het bos mogelijk te maken. Een groot aantal leden adopteerde een boom of een struik (ongeveer 100) die in november 2018 voorafgaand aan het Filosofisch Café zijn geplant. Stefan Steenkamp onthulde daarbij tevens een paneel met een gedicht van Eugeen Laridon ‘Vrienden zijn als bomen’en de namen van de Vrienden die een boom of struik hebben geadopteerd. Joke van Zijl sprak treffende woorden, ‘Een boom is een heel trouwe vriend’.

Donatie nieuwe hotelvleugel Landgoed ISVW 2016

De Vrienden van de ISVW hebben de bouw van de eerste hotelvleugel op Landgoed ISVW mede mogelijk gemaakt. De kamers zijn vernoemd naar bekende filosofen.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/