Schrijfdialoog ‘Geven en nemen in (on)begrensde ruimte’

Net als in 2020 nodigen we alle Vrienden uit om een essay, sprookje, gedicht, kort verhaal of beschouwing te schrijven over het thema Geven en nemen in (on)begrensde ruimte.

Laat je verbeelding de vrije ruimte opzoeken en stuur ons je geschreven resultaat!

De schrijfvorm is vrij. Max 600 woorden.

Tijdens het tweede deel van de Vriendenmiddag op 19 juni 2022 nodigen we Vrienden die aan deze Schrijfdialoog deelnemen uit om – als je wil – deel te nemen aan het podiumgesprek. Onze ervaring is dat gesprekken gebaseerd op wat eerder is geschreven, vaak diepgaand en aansprekend zijn.

Mail je schrijfresultaat vóór vrijdag 10 juni naar: secretaris@vrienden-isvw.nl.

Geven en nemen in (on)begrensde ruimte is het leitmotiv van de programmering van de filosofische cafés in 2022. Dit is voor de Vriendenvereniging een heel actueel thema. Doordat wij vanaf 1 januari 2021 weer een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn, die bovendien beschikt over een relatief groot vermogen, gaat veel aandacht uit naar het geven van financiële ondersteuning aan ideële initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie. Daarnaast is het van belang dat ons steunfonds door middel van donaties aangevuld wordt met extra middelen, zodat wij in de toekomst op structurele wijze deze rol kunnen blijven vervullen.

Zie het programma van deze middag op de pagina met de inleiding op de Vriendendag.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Winnaar Kitty Essaywedstrijd

  Uit 16 inzendingen heeft de jury het essay van Mariska van Dam gekozen tot het beste essay van 2022.

  ISVW en de Vrienden van de ISVW organiseren samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

 • Lezing Benali in september

  De lezing van Abdelkader Benali voor het Kitty van der Vliet Symposium is verplaatst naar het Filosofisch Café van 18 september 2022.

 • Gesubsidieerde initiatieven 2022

  In de eerste subsidie-ronde van 2022 ontvingen drie initiatieven een subsidie van de Vrienden: De Amsterdamse Nacht van de Filosofie, de Socratesbeker en de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good. Lees er hier meer over.