Vacatures bestuur


Door het bereiken van de bestuurstermijn van enkele bestuursleden ontstaan er verschillende vacatures binnen het bestuur van de vereniging. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris en naar algemene bestuursleden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vrienden van de ISVW. Het zorgt voor de continuïteit van de vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten. Het is ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie van de ISVW te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kent het Vriendenbestuur twee keer per jaar vanuit het vermogen van de vereniging subsidies toe aan ideële initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Het bestuur komt een keer per maand bijeen, exclusief de Algemene Ledenvergadering. Het tijdbeslag is gemiddeld acht uur per maand. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur werkt als een team samen.

Van bestuursleden wordt het volgende verwacht:

 • Onderschrijft de doelstellingen van de Vriendenvereniging en heeft kennis van de geschiedenis van de ISVW;
 • Heeft affiniteit met de publieksfilosofie in het algemeen en met de ISVW in het bijzonder;
 • Beschikt over relevante bestuurlijke ervaring en is bereid om een actieve rol te spelen binnen het Vriendenbestuur;
 • Levert een actieve bijdrage aan het opstellen van de plannen (beleids- en activiteitenplan) en rapportages (waaronder jaarverslagen), en is bereid deze te presenteren aan de Algemene ledenvergadering;
 • Neemt, samen met de andere bestuursleden, beslissingen over subsidieaanvragen;
 • Legt de benodigde beslissingen tijdig aan het bestuur voor;
 • Is bereid om in een of meerdere commissies van de vereniging zitting te nemen;
 • Is creatief en ontwikkelt in teamverband het concept van Vrienden van de ISVW voor de komende decennia.

Aanvullend op bovenstaande punten geldt voor de functie van secretaris het volgende:

 • Vertegenwoordigt in en buiten rechte de Vereniging met voorzitter en penningmeester;
 • Stelt samen met de voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen op;
 • Stelt samen met de voorzitter de agenda en van de Algemene Ledenvergaderingen op;
 • Coördineert het besluitvormingsproces van subsidieaanvragen en voert de correspondentie hierover;
 • Voert, samen met de voorzitter, de eindredactie over het inhoudelijke (tekstuele) deel van het jaarverslag;
 • Is met de voorzitter verantwoordelijk voor de ledenadministratie en onderhoudt daartoe het contact met ISVW als uitvoerende instantie en rapporteert daarover aan het bestuur;

Procedure

Indien u interesse hebt in een van deze functies, dan kunt een motivatiebrief met CV sturen aan de secretaris van de vereniging: secretaris@vrienden-isvw.nl. Bij haar kunt u ook inhoudelijke informatie over de openstaande bestuursfuncties krijgen.

Het is de bedoeling dat nieuwe bestuursleden op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering voorgedragen worden. Deze ALV is gepland op 18 juni 2023.Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vacatures bestuur

  Met het bereiken van het einde van de bestuurstermijn ontstaan er vacatures in het bestuur van de Vrienden. Wij zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en naar een of meerdere algemeen bestuursleden. Interesse? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Filosofische cafés ook online

  Met ingang van het januari café 2023, zijn de cafés ook online te bezoeken. De presentaties en plenaire gesprekken kunnen vanuit huis worden gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor de benodigde techniek en voor het verzorgen van de opnames.

 • Gesubsidieerde initiatieven 2022

  In 2022 ontvingen veel publieks-filosofische initiatieven een subsidie van de Vrienden: de Socratesbeker, Stichting Spinozalens, Amsterdamse Nacht van de Filosofie, Centrum Kinderfilosofie Nederland, en verschillende projecten van de ISVW. Lees er hier meer over.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2023 nummer 1