Algemeen bestuursleden gezocht voor de Vrienden van de ISVW


Vanwege het aflopen van de termijn van twee van onze bestuurders in juli 2020 zoeken wij uitbreiding van het bestuur.  

De Vereniging Vrienden van de ISVW is de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De Vrienden maken het mede mogelijk om op het prachtige landgoed van de ISVW te filosoferen en wijsheid te ontwikkelen. De Vrienden vormen een veelkleurig gezelschap met een schat aan ervaringen. Zij komen uit alle sectoren van de samenleving en hebben uiteenlopende achtergronden. Ze hechten aan reflectie op het eigen denken en ontmoeten graag anderen om inzichten en opvattingen te delen en aan te scherpen. In levendige discussies en dialogen denken ze na over actuele thema’s, vormen opnieuw een mening en ontwikkelen nieuwe vriendschappen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de ISVW wordt vastgesteld. Het zorgt voor de continuïteit van de Vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten. Het is ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie van de ISVW te kunnen ontwikkelen. 

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen, exclusief de Algemene Ledenvergadering. Het tijdbeslag is gemiddeld acht uur per maand. Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur werkt als een team samen.  

Van onze bestuursleden vragen we dat zij:

 • De doelstellingen van de Vereniging Vrienden van de ISVW onderschrijven;
 • Affiniteit hebben met de ISVW en haar activiteiten op het gebied van de filosofie;
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring in de non-profit sector;
 • Een visie hebben op de wijze waarop Vereniging Vrienden van de ISVW samen met de ISVW het draagvlak en de belangstelling voor het filosofische en culturele werk van de ISVW kan vergroten;
 • In teamverband bijdragen aan de verdere uitbouw van de Verenging Vrienden van de ISVW; 
 • Initiatieven ontplooien en de eigen activiteiten van de Vrienden in de geest van onze doelstellingen stimuleren.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken we u ons  een korte motivatie met CV te sturen. U kunt uw sollicitatie richten aan Gerard Geerlings, gerard.geerlings@gmail.com, penningmeester bij de Vrienden van de ISVW. Bij hem kunt u ook inhoudelijke informatie over de openstaande bestuursfuncties krijgen.

Het is de bedoeling dat de sollicitatie gesprekken in maart en april van dit jaar zullen gaan plaats vinden.  


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  feb 21

  Filosofisch café

  21 februari vanaf 15:00 tot 17:00
  mrt 21

  Filosofisch café

  21 maart vanaf 15:00 tot 17:00
  apr 18

  Filosofisch café

  18 april vanaf 15:00 tot 17:00
  mei 16

  Filosofisch café

  16 mei vanaf 15:00 tot 17:00
  jun 20

  ALV en Vriendendag

  20 juni vanaf 10:00 tot 17:00
 • Leren van onze geschiedenis

  De Vrienden van de ISVW feliciteren Lotte Spreeuwenberg met de eerste plek in de Essaywedstrijd ‘Leren van onze geschiedenis’!

  Naast de hoofdprijs verschijnt haar essay ‘Onderhuidse verhalen’ volgend jaar in een essaybundel bij ISVW Uitgevers. Zeker weten dat je de aankondiging niet mist? Meld je aan voor de ISVW-nieuwsbrief.

  Het jury rapport: https://isvw.nl/essaywinnaar/

 • Fellowship Vrienden van de ISVW

  Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

  We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

  Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/