Vacatures bestuur Vereniging Vrienden van de ISVW


Vanwege het aflopen van de termijn van een van onze bestuurders op 1 januari 2020 en anticiperend op de aflopende termijn van onze voorzitter en een tweede algemeen bestuurslid volgend jaar zomer zoeken wij uitbreiding van het bestuur.  

De Vereniging Vrienden van de ISVW is de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW). De Vrienden maken het mede mogelijk om op het prachtige landgoed van de ISVW te filosoferen en wijsheid te ontwikkelen. De Vrienden vormen een veelkleurig gezelschap met een schat aan ervaringen. Zij komen uit alle sectoren van de samenleving en hebben uiteenlopende achtergronden. Ze hechten aan reflectie op het eigen denken en ontmoeten graag anderen om inzichten en opvattingen te delen en aan te scherpen. In levendige discussies en dialogen denken ze na over actuele thema’s, vormen opnieuw een mening en ontwikkelen nieuwe vriendschappen. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Vrienden van de ISVW wordt vastgesteld. Het zorgt voor de continuïteit van de Vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten. Het is ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie van de ISVW te kunnen ontwikkelen. 

Het bestuur komt zes keer per jaar bijeen, exclusief de Algemene Ledenvergadering. Het tijdbeslag is gemiddeld acht uur per maand. Het bestuur bestaat momenteel uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur werkt als een team samen.  

Van onze bestuursleden vragen we dat zij:

 • De doelstellingen van de Vereniging Vrienden van de ISVW onderschrijven;
 • Affiniteit hebben met de ISVW en haar activiteiten op het gebied van de filosofie;
 • Beschikken over bestuurlijke ervaring in de non-profit sector;
 • Een visie hebben op de wijze waarop Vereniging Vrienden van de ISVW samen met de ISVW het draagvlak en de belangstelling voor het filosofische en culturele werk van de ISVW kan vergroten;
 • In teamverband bijdragen aan de verdere uitbouw van de Verenging Vrienden van de ISVW; 
 • Initiatieven ontplooien en de eigen activiteiten van de Vrienden in de geest van onze doelstellingen stimuleren.

Procedure

Heeft u belangstelling voor deze bestuursfunctie, dan verzoeken we u ons  een korte motivatie met CV te sturen. U kunt uw sollicitatie richten aan Gerard Geerlings, gerard.geerlings@gmail.com, penningmeester bij de Vrienden van de ISVW.

Bij hem kunt u ook inhoudelijke informatie over de openstaande bestuursfuncties krijgen. 


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Vacatures bestuur Vrienden ISVW

  Binnen het bestuur van de Vereniging Vrienden van de ISVW zijn er momenteel vacatures, zie:

  https://vrienden-isvw.nl/vacatures-bestuur-vereniging-vrienden-van-de-isvw/

 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  feb 23

  Filosofisch Café – Strategische heroriëntatie

  23 februari vanaf 15:00 tot 17:00
  mrt 15

  Filosofisch Café – Zeepkistsessie

  15 maart vanaf 15:00 tot 17:00
 • Vrije ruimte voor ISVW Vrienden

 • Vriendendag 23 juni 2019

  “Filosofie beoefenen zoals we dat al ruim 100 jaar bij de ISVW doen, komt nergens anders ter wereld voor. Daar zijn we trots op!” – Marthe Kerkwijk (ISVW programmamanager) en Florian Jacobs (ISVW uitgever) tijdens de jaarlijkse Vriendendag van de  Vrienden van de ISVW.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!