Vacatures Vriendenbestuur


Binnen het bestuur van de Vrienden is er een vacature voor een algemeen bestuurslid. We zoeken met name iemand die zich bezig wil houden met communicatie.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de Vrienden van de ISVW. Het zorgt voor de continuïteit van de vereniging, de verbinding tussen de leden, bevordert een inspirerend denkklimaat en stimuleert activiteiten. Het is ook gericht op de werving van fondsen en andere financiële middelen om de publieksfilosofie van de ISVW te kunnen ontwikkelen. Daarnaast kent het Vriendenbestuur twee keer per jaar vanuit het vermogen van de vereniging subsidies toe aan ideële initiatieven op het gebied van de publieksfilosofie.

Het bestuur komt een keer per maand bijeen, exclusief de Algemene Ledenvergadering. Het tijdbeslag is gemiddeld acht uur per maand. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en twee algemeen bestuursleden. Het bestuur werkt als een team samen.

Van bestuursleden wordt het volgende verwacht:

 • Onderschrijft de doelstellingen van de Vriendenvereniging en heeft kennis van de geschiedenis van de ISVW;
 • Heeft affiniteit met de publieksfilosofie in het algemeen en met de ISVW in het bijzonder;
 • Beschikt over relevante bestuurlijke ervaring en is bereid om een actieve rol te spelen binnen het Vriendenbestuur;
 • Levert een actieve bijdrage aan het opstellen van de plannen (beleids- en activiteitenplan) en rapportages (waaronder jaarverslagen), en is bereid deze te presenteren aan de Algemene ledenvergadering;
 • Neemt, samen met de andere bestuursleden, beslissingen over subsidieaanvragen;
 • Legt de benodigde beslissingen tijdig aan het bestuur voor;
 • Is bereid om in een of meerdere commissies van de vereniging zitting te nemen;
 • Is creatief en ontwikkelt in teamverband het concept van Vrienden van de ISVW voor de komende decennia.

Procedure

Indien je interesse hebt in deze functie, stuur dan een motivatiebrief met CV sturen aan de secretaris van de vereniging: secretaris@vrienden-isvw.nl. Bij hem kun je ook inhoudelijke informatie over de openstaande bestuursfunctie krijgen.Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Cadeautip: geef Vriendschap!


  Met deze kaart wordt de ontvanger gedurende één jaar Vriend van de ISVW en steunt daarmee ook de publieksfilosofie. Je kunt een jaar lang voor een vriendenprijs deelnemen aan filosofische cafés, krijgt vier keer het Vriendenmagazine, maakt een Vriendenwandeling en ontmoet andere Vrienden van de publieksfilosofie. Klik hier om te bestellen.

 • Gesubsidieerd door de Vrienden

  Het Handboek Logica, geschreven door Josina Carolina van Lynden en bewerkt door Roek Vermeulen, is mede tot stand gekomen door subsidie van de Vrienden van de ISVW. Het is het eerste  logicaboek dat door een vrouw is geschreven — en dat in 1770, toen meisjes niet eens naar school mochten. Op 12 mei 2024 geeft Erno Eskens er een lezing over op de ISVW.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september 2022 ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier


  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine thuis te laten bezorgen. Klik hier om te bestellen.