Vereniging van Vrienden van de ISVW

Statutaire naam:

Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte

Adres:
Vereniging Vrienden van de ISVW
p.a. Dodeweg 8
3832 RD Leusden

Contact:
Tel: 033 – 465 07 00
e-mail: info@isvw.nl

Inschrijving KvK:  40506052
RSIN nummer: 808467700
Website: https://vrienden-isvw.nl
Oprichtingsdatum: 27 maart 1916

Doelstelling

De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft geen winstoogmerk en is geheel onafhankelijk. Het doel der vereniging is:

Artikel 3 statuten– Doel

De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

a)  het wekken en vergroten van de belangstelling in de samenleving voor filosofie als inspiratiebron en leidraad bij het reflecteren op thema’s en vraagstukken van levens- en wereldbeschouwelijke aard;
b)  het ondersteunen in brede zin van organisaties die in het algemeen belang filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek;
c)  in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voorde filosofisch-culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusdenhierna te noemen: “de ISVW”;
d)  het organiseren van eigen activiteiten en het stimuleren van activiteiten van de leden in lijn met het bovenstaande;
e)  de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en overhun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW;
f)  al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag, beleid, activiteiten

De recente jaarverslagen van onze stichting zijn beschikbaar op deze website. In deze verslagen kunt u tevens meer lezen over het gevoerde beleid, onze activiteiten en onze plannen voor de toekomst.

Bestuurders

– Fred Ahsmann, voorzitter, fahsmann@vrienden-isvw.nl
– Carry Pannekeet, secretaris, cpannekeet@vrienden-isvw.nl
– Joost Pigmans, penningmeester, jpigmans@vrienden-isvw.nl
– Rity van der Avoort, algemeen bestuurslid, rvdavoort@vrienden-isvw.nl
– Leo van de Meij, algemeen bestuurslid , lvdmeij@vrienden-isvw.nl
Vacature, PR & communicatie

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Steunaanvragen

Organisaties die filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek kunnen een steunaanvraag indienen. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de pagina over subsidies voor publieksfilosofie.

ANBI

De vereniging ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en beschikt over de ANBI-status.


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/