Vrienden van de ISVW

Statutaire naam:
Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte

Adres:
Vereniging Vrienden van de ISVW
p.a. Dodeweg 8
3832 RD Leusden

Contact:
Tel: 033 – 465 07 00
e-mail: info@isvw.nl

Inschrijving KvK:  40506052
RSIN nummer: 808467700
Website: https://vrienden-isvw.nl
Oprichtingsdatum: 27 maart 1916

Doelstelling (zie ook de statuten):
De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft geen winstoogmerk en is geheel onafhankelijk. De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:
a)  het wekken en vergroten van de belangstelling in de samenleving voor filosofie als inspiratiebron en leidraad bij het reflecteren op thema’s en vraagstukken van levens- en wereldbeschouwelijke aard;
b)  het ondersteunen in brede zin van organisaties die in het algemeen belang filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek;
c)  in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voorde filosofisch-culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusdenhierna te noemen: “de ISVW”;
d)  het organiseren van eigen activiteiten en het stimuleren van activiteiten van de leden in lijn met het bovenstaande;
e)  de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en overhun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW;
f)  al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag, beleid, activiteiten
De recente jaarverslagen van onze stichting zijn beschikbaar op deze website (link). In deze verslagen kunt u tevens meer lezen over het gevoerde beleid, onze activiteiten en onze plannen voor de toekomst.

Bestuurders
– Fred Ahsmann, voorzitter, fahsmann@vrienden-isvw.nl
– Carry Pannekeet, secretaris, cpannekeet@vrienden-isvw.nl
– Joost Pigmans, penningmeester, jpigmans@vrienden-isvw.nl
– Rity van der Avoort, algemeen bestuurslid, rvdavoort@vrienden-isvw.nl
– Leo van de Meij, algemeen bestuurslid , lvdmeij@vrienden-isvw.nl
Vacature, PR & communicatie

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Steunaanvragen
Organisaties die filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek kunnen een steunaanvraag indienen. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de pagina over subsidies voor publieksfilosofie.

ANBI
De vereniging ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en beschikt over de ANBI-status.


Comments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Kitty Essaywedstrijd 2022

    Als onderdeel van het Kitty van der Vliet symposium organiseren ISVW en de Vrienden van de ISVW samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

  • Tim de Mey, Fellow Vrienden-ISVW

    In 2022 zal Dr. Tim de Mey (assistant professor in theoretische filosofie aan Erasmus School of Philosophy) als fellow-filosoof voor een aantal maanden verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim de Mey zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café. Dit Fellowship is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.