Vrienden van de ISVW

Statutaire naam:
Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte

Adres:
Vereniging Vrienden van de ISVW
p.a. Dodeweg 8
3832 RD Leusden

Contact:
Tel: 033 – 465 07 00
e-mail: info@isvw.nl

Inschrijving KvK:  40506052
RSIN nummer: 808467700
Website: https://vrienden-isvw.nl
Oprichtingsdatum: 27 maart 1916

Doelstelling (zie ook de statuten):
De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft geen winstoogmerk en is geheel onafhankelijk. De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:
a)  het wekken en vergroten van de belangstelling in de samenleving voor filosofie als inspiratiebron en leidraad bij het reflecteren op thema’s en vraagstukken van levens- en wereldbeschouwelijke aard;
b)  het ondersteunen in brede zin van organisaties die in het algemeen belang filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek;
c)  in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voorde filosofisch-culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusdenhierna te noemen: “de ISVW”;
d)  het organiseren van eigen activiteiten en het stimuleren van activiteiten van de leden in lijn met het bovenstaande;
e)  de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en overhun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW;
f)  al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag, beleid, activiteiten
De recente jaarverslagen van onze stichting zijn beschikbaar op deze website (link). In deze verslagen kunt u tevens meer lezen over het gevoerde beleid, onze activiteiten en onze plannen voor de toekomst.

Bestuurders
– Fred Ahsmann, voorzitter, fahsmann@vrienden-isvw.nl
– Carry Pannekeet, secretaris, cpannekeet@vrienden-isvw.nl
– Joost Pigmans, penningmeester, jpigmans@vrienden-isvw.nl
– Rity van der Avoort, algemeen bestuurslid, rvdavoort@vrienden-isvw.nl
– Leo van de Meij, algemeen bestuurslid , lvdmeij@vrienden-isvw.nl
Vacature, PR & communicatie

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Steunaanvragen
Organisaties die filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek kunnen een steunaanvraag indienen. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de pagina over subsidies voor publieksfilosofie.

ANBI
De vereniging ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en beschikt over de ANBI-status.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2022-3

   

 • Gesubsidieerde initiatieven 2022

  In de eerste subsidie-ronde van 2022 ontvingen drie initiatieven een subsidie van de Vrienden: De Amsterdamse Nacht van de Filosofie, de Socratesbeker en de ontwerpwedstrijd Designing the Digital Good. Lees er hier meer over.