Vrienden van de ISVW

Statutaire naam:
Vereniging van Vrienden van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte

Adres:
Vereniging Vrienden van de ISVW
p.a. Dodeweg 8
3832 RD Leusden

Contact:
Tel: 033 – 465 07 00
e-mail: info@isvw.nl

Inschrijving KvK:  40506052
RSIN nummer: 808467700
Website: https://vrienden-isvw.nl
Oprichtingsdatum: 27 maart 1916

Doelstelling (zie ook de statuten):
De Vereniging Vrienden van de ISVW heeft geen winstoogmerk en is geheel onafhankelijk. De vereniging is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:
a)  het wekken en vergroten van de belangstelling in de samenleving voor filosofie als inspiratiebron en leidraad bij het reflecteren op thema’s en vraagstukken van levens- en wereldbeschouwelijke aard;
b)  het ondersteunen in brede zin van organisaties die in het algemeen belang filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek;
c)  in het bijzonder het vergroten van het draagvlak en de belangstelling in de samenleving voorde filosofisch-culturele en educatieve doelstellingen en activiteiten van de Stichting Internationale School voor Wijsbegeerte te Leusdenhierna te noemen: “de ISVW”;
d)  het organiseren van eigen activiteiten en het stimuleren van activiteiten van de leden in lijn met het bovenstaande;
e)  de ISVW te informeren over de interesses en wensen van de leden van de vereniging en overhun oordeel over het cursusaanbod van de ISVW;
f)  al hetgeen in de ruimste zin met het voorgaande verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag, beleid, activiteiten
De recente jaarverslagen van onze stichting zijn beschikbaar op deze website (link). In deze verslagen kunt u tevens meer lezen over het gevoerde beleid, onze activiteiten en onze plannen voor de toekomst.

Bestuurders
– Fred Ahsmann, voorzitter, fahsmann@vrienden-isvw.nl
– Fons Bouthoorn, secretaris, fbouthoorn@vrienden-isvw.nl
– Joost Pigmans, penningmeester, jpigmans@vrienden-isvw.nl
– Eduard Heinerman, algemeen bestuurslid, eheinerman@vrienden-isvw.nl
Vacature, PR & communicatie

Steunaanvragen
Organisaties die filosofische-culturele activiteiten organiseren voor een breed publiek kunnen een steunaanvraag indienen. Informatie over de aanvraagprocedure vindt u op de pagina over subsidies voor publieksfilosofie.

ANBI
De vereniging ondersteunt de transparantie in de filantropische sector voor ANBI-instellingen en beschikt over de ANBI-status.


Comments are closed.

Back to Top ↑

  Aankomende evenementen

 • Vacatures bestuur

  Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid. Met name iemand die zich bezig wil houden met communicatie en PR. Interesse? Kijk dan op deze pagina voor meer informatie.

 • Filosofische cafés ook online

  Met ingang van het januari café 2023, zijn de cafés ook online te bezoeken. De presentaties en plenaire gesprekken kunnen vanuit huis worden gevolgd. De kosten hiervoor zijn voor de benodigde techniek en voor het verzorgen van de opnames.

 • Abdelkader Benali erelid Vrienden

  Tijdens het filosofisch café op 18 september ontving Abdelkader Benali het eerste erelidmaatschap van de Vrienden van de ISVW. Benali is een bruggenbouwer tussen mensen, media en culturen en past daarmee bij de Vrienden. Ook wij willen bruggen bouwen, tussen mensen en tussen publiek en filosofie.

 • Vriendenmagazine op papier

  Het is vanaf heden mogelijk om, tegen kostprijs, een papieren exemplaar van het Vriendenmagazine te bestellen en thuis te laten bezorgen. Klik op  bovenstaande afbeelding om naar de bestelpagina te gaan, of ga naar https://isvw.nl/shop/vriendenmagazine-2023-nummer-3-fysieke-editie/