Rolmodellen … een zegen of een last

Online Filosofisch Café 21 februari 2021, 15.00 – 17.00 uur

De cafécommissie en het bestuur van de Vrienden ISVW nodigen je van harte uit voor het filosofisch café van zondag 21 februari. Voorafgaand aan dit café kun je een film bekijken met de titel: ‘Looking for Eric’ van de Britse regisseur Ken Loach en scenarioschrijver Paul Laverty. Deze film is geen onderdeel van het café, maar vormt wel de basis voor ons cafégesprek.

Het thema van deze middag gaat namelijk over rolmodellen in het leven. Hebben we iemand die belangrijk voor onze ontwikkeling is geweest en waar we ons aan hebben gespiegeld? Is er een persoon geweest die je op een spoor heeft gezet of door wie je een beroep hebt gekozen? Misschien door wie je een passie hebt ontwikkeld voor gitaar of trompet?  Of juist een voetbal- of tenniscarrière hebt ontwikkeld? Rolmodellen zijn er altijd in het leven van een mens, zeker een jong mens. Rolmodellen als Malala (India), Gretha Tunberg, Usain Bolt of Eminem inspireren jonge mensen. Kortom; je hebt iemand nodig om je aan op te trekken…een positief rolmodel. Toch?

Graag zetten we daar ook een andere zienswijze tegenover. Het hebben van een rolmodel wordt momenteel wel erg gestimuleerd, denk bijvoorbeeld aan alle talentwedstrijden op tv waarin jongeren hun voorbeelden zoveel mogelijk willen benaderen en waar ze zich aan optrekken. Ontstaat hierdoor niet een irreële werkelijkheid die alleen maar tot teleurstelling kan leiden? Maken we de voetstukken waarop we onze rolmodellen zetten niet veel te hoog, waardoor er een kunstmatige Olympus met zelfingenomen helden ontstaat? Zijn rolmodellen tegelijkertijd idolen of is een idool juist geen rolmodel? Bepalen zogeheten influencers met miljoenen volgers ontwikkelingen in de wereld of scheppen ze een fake-wereld?

In de film ‘Looking for Eric’ brengt Ken Loach in beeld wat het hebben van een rolmodel, in dit geval de topvoetballer, acteur en ‘levensfilosoof’ Eric Cantona, kan betekenen in het leven van een gewone postbode. Cantona was van 1992 tot 1997 steraanvaller bij voetbalclub Manchester United.

Het programma op 21 februari ziet er als volgt uit:

15:00 Welkom en introductie van het thema van vandaag
15:15 Kernfragmenten met vragen aan de cafébezoekers
15:45 Presentatie van twee stellingen:
– Positieve stellingname: Waarom zijn rolmodellen noodzakelijk?
– Negatieve stellingname: Wat zijn de gevaren van rolmodellen?
16:00 Argumentatie voorbereiding in twee breakout rooms:
– In de Groene kamer worden positieve aspecten geïnventariseerd.
– In de Rode kamer worden negatieve aspecten geïnventariseerd
16:15 Plenair debat over de wenselijkheid van rolmodellen
17:00 Afsluiting

Iedereen die aan dit Café wil deelnemen kan zich opgeven via de website van ISVW en zal dan een email met code en nadere instructies krijgen. Ook krijgt de deelnemer dan toegang tot de film. Met de meeting-link kan op de betreffende zondag vanaf 14:45u. worden ingelogd met vrijwel alle laptops, notebooks, tablets en smartphones. We maken gebruik van het programma Zoom dat ruimte biedt aan maximaal honderd deelnemers.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/