Voorzitter gezocht voor de Vrienden van de ISVW

De Vrienden van de ISVW zoeken een enthousiaste voorzitter

De Vereniging Vrienden van de ISVW ziet filosofie als inspiratiebron en leidraad in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Sinds de oprichting in 1916 zijn de Vrienden nauw verbonden met de ISVW. Zij vormen een veelkleurig gezelschap, afkomstig uit alle sectoren van de samenleving en met uiteenlopende achtergrond en ervaring. In een vriendschappelijke sfeer luisteren ze graag naar elkaars inzichten en opvattingen en scherpen deze aan. Bij voorkeur doen ze dat op het prachtige landgoed van de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden, waartoe de Vrienden ook de ideële activiteiten van deze school ondersteunen.

Het bestuur van de Vrienden ontwikkelt in samenspraak met de leden het verenigingsbeleid, legt dit voor aan de Algemene Ledenvergadering en draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten. Meer in het bijzonder is het bestuur verantwoordelijk voor de activiteitenagenda, voor de werving van fondsen en andere financiële middelen, voor de communicatie met de leden en voor afstemming met bestuur en directie van de ISVW over ideële activiteiten. Het bestuur werkt als een collegiaal team samen en komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. Het tijdbeslag voor bestuursleden is gemiddeld acht tot zestien uur per maand. Zij worden voor een termijn van drie jaar benoemd met eenmalig de mogelijkheid van herbenoeming. De voorzitter met name zorgt voor continuïteit en verdere uitbouw van de vereniging. Als boegbeeld draagt hij de ideële doelstellingen en activiteiten van de Vrienden uit.

Wegens het aflopen van de tweede en laatste termijn van de huidige voorzitter medio dit jaar zoekt het bestuur een nieuwe voorzitter.

Taken en verantwoordelijkheden

1.      Geeft leiding aan het bestuur van de Vrienden en is daarbij gericht op samenwerking en verbinding.

2.      Is nauw betrokken bij de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering en zit deze voor.

3.      Stelt in samenwerking met de secretaris en penningmeester de financiële jaarstukken, de begroting en het jaarplan op en legt deze voor aan het bestuur en de Algemene ledenvergadering.

4.      Ontwikkelt in teamverband beleid, prioriteiten en activiteiten van de Vrienden voor de komende paar jaar.

5.      Vertegenwoordigt in en buiten rechte de vereniging tezamen met de secretaris of de penningmeester.

6.      Onderhoudt contacten met bestuur en directie van de ISVW en andere organisaties op het terrein van publieksfilosofie en volgt de relevante ontwikkelingen.

Gevraagd

1.      Beschikt over ruime bestuurlijke ervaring.

2.      Heeft grote affiniteit met filosofie, de Vrienden en de ISVW.

3.      Is creatief en verbindend.

4.      Onderschrijft de doelstellingen van de Vrienden van de ISVW en heeft kennis van de geschiedenis van de Vrienden en van de ISVW.

5.      Is in staat om bestuur en vereniging te laten werken met één gezicht en werkwijze.

6.      Is in staat te opereren in het krachtenveld met directie en bestuur van de ISVW en andere organisaties op het gebied van publieksfilosofie.

Wij nodigen kandidaten die aan dit profiel voldoen van harte uit te solliciteren. U kunt deze richten aan Fred Ahsmann, secretaris, via vrienden@isvw.nl. Mocht u meer informatie over de functie of de vereniging willen dan kunt u bij hem terecht of bij de huidige voorzitter Peter Jurgens eveneens via het genoemde email adres. Mocht u iemand anders willen aanbevelen, laat het ons dan ook weten!

Wij verzoeken u te reageren met motivatie en curriculum vitae voor 20 april aanstaande. Selectiegesprekken vinden – zo mogelijk – in de daaropvolgende weken plaats, waarna het bestuur een voordracht zal doen op de Algemene Ledenvergadering van 5 juli aanstaande.

Namens het bestuur,

Fred Ahsmann, secretaris


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  zo 23

  ALV en Vriendendag

  23 augustus vanaf 11:00
  okt 19

  Kitty van der Vliet Diversity Event 2020: Susan Neiman

  19 oktober vanaf 10:30 tot 20 oktober vanaf 10:30
 • Schrijfdialoog Vriendendag

  Wij nodigen onze vrienden uit mee te doen aan de Schrijfdialoog waarbij we onze vrienden vragen een een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk te schrijven over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.

  Voor meer informatie zie de uitnodiging voor de ALV op 23 augustus op deze pagina.

 • Leren van onze geschiedenis

  Kitty van der Vliet Diversity Event

  In het kader van het Kitty van der Vliet Diversity Event start binnen kort een essaywedstrijd, lees hier hoe je kan deelnemen: Essaywedstrijd ‘Leren van de Geschiedenis’.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!