Wandeling langs het filosofenpad bij ISVW

Filosofisch Café 20 juni 2021, 15.00 – 17.00 uur bij ISVW te Leusden

Beste Vrienden en Vriendinnen,
Eindelijk is het zover: we kunnen weer fysiek bijeenkomen bij de ISVW! Hier hebben we lang naar uitgekeken! De cafécommissie en het bestuur van de Vrienden ISVW nodigen jullie van harte uit voor het filosofisch café van zondag 20 juni.

Wat gaan we doen?

We gaan een wandeling maken langs het filosofenpad dat start op het landgoed van de ISVW en vanaf daar door het nabijgelegen natuurgebied voert. Langs dit pad zijn informatieborden over filosofen opgesteld. Al wandelend en genietend van de natuur komen we bekende filosofen tegen over wie de wandelgidsen Marthe Kerkwijk en Florian Jacobs prikkelende informatie zullen geven. Bijvoorbeeld over Spinoza’s opvatting over de vrije wil of de ethiek van Aristoteles. Ook ontmoeten we Jean-Jacques Rousseau, de vader van de Romantiek, en Hannah Arendt, van wie we leren dat pluraliteit een kenmerk is van het menselijk bestaan.

Filosoof-wandelgidsen

Marthe Kerkwijk is filosoof en programmamanager bij de ISVW. Daarnaast is ze eindredacteur van het tijdschrift iFilosofie. Ze studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam en deed onderzoek en doceerde aan de University of London. Bij de ISVW geeft ze cursussen over sociale filosofie. Daarnaast geeft ze lezingen over Hannah Arendt en workshops over gedachte-experimenten.

Florian Jacobs is filosoof en uitgever bij ISVW uitgevers, en hoofdredacteur van het tijdschrift iFilosofie. Hij studeerde filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde Markante denkers (ISVW 2016), de dichtbundel Zwaan en zang (ISVW 2017) en verschillende artikelen bij Filosofie Magazine en iFilosofie. Daarnaastdoceert hij bij de ISVW over filosofie en literatuur, met name Dostojevski en Rilke.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:
15:00 uur      Koffie/thee op het terras, indeling in groepen
15.15 uur      Wandeling in twee groepen
16:30 uur      Afsluiting op het terras of de lounge van ISVW voor afsluitende borrel.

Iedereen die aan dit Café wil deelnemen kan zich opgeven bij ISVW via deze link. Deelname bedraagt € 10,- voor leden en introducées. Voor niet-leden is de toegangsprijs € 25-.

Wees welkom en veel inspiratie en plezier gewenst!

De cafécommissie & Het Vriendenbestuur


Comments are closed.

Back to Top ↑
  • Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/