Wereld in Verwarring

Online Filosofische Café zondag 3 mei 2020, 15u00 – 17u00

Inleiding

Het zijn bizarre tijden. Onze wereld is door het corona-virus in totale verwarring geraakt. Het openbare leven is wereldwijd vrijwel tot stilstand gekomen. Hoe de mensheid vanuit deze toestand weer naar een post-corona tijd gaat komen is volstrekt onduidelijk.

In het webinar ‘De wereld in verwarring’ zal Fred Ahsmann, naar aanleiding van zijn boek ‘Order and Confusion’, ingaan op twee momenten in de geschiedenis, waarin de wereld eveneens in totale verwarring verkeerde.

Liber Floridus
Miniatuur uit het Liber Floridus (fol. 65ro), ca. 1121,door Lambert van St. Omaars

Als eerste is dat de tijd, waarin het machtige Romeinse rijk instortte door de invallende vandalen. In het jaar 410 werd zelfs Rome geplunderd door de troepen van de Visigotische koning Alarik I. Een ondenkbare gebeurtenis! Velen twijfelden na deze catastrofe over de rol van de christelijke godsdienst, die juist in de eeuw daarvoor door toedoen van de keizers Constantijn en Theodosius de Grote tot staatsgodsdienst was gepromoveerd. Waarom kon een almachtige God zoiets vreselijks laten gebeuren? Augustinus, bisschop van het Noord-Afrikaanse bisdom Hippo schreef in de jaren 413 en 426 zijn magnum opus ‘De civitate Dei’ (over de stad Gods). In dit omvangrijke werk (22 boeken) weerlegt Augustinus de aanvallen op het christendom en beschrijft zijn visie op de organisatie van de wereld en het Godsrijk. Een belangrijk aspect in zijn visie is de wijze waarop de aardse wereld een ‘verwarde wereld’ (civitas permixta) is, waarin Goed en Kwaad met elkaar vermengd zijn en de mens de keuze heeft om voor het goede dan wel voor het kwade te kiezen. Dit filosofische traktaat is gedurende de eeuwen die daarop volgden een belangrijk fundament geweest voor de theologie en voor de visie op de organisatie van de wereld.

12de eeuws kapiteel van de galerij van het westkoor van de Sint-Servaasbasiliek te Maastricht

De tweede periode betreft het 3de kwart van de 12de eeuw. Ook deze tijd werd gekenmerkt door een hoge mate van verwarring door het grote machtsconflict tussen kerk en staat (de ‘investituurstrijd’), die alle lagen van de samenleving raakte. Bovendien was de tweede kruistocht geëindigd in een faliekante mislukking. Binnen de samenleving van het Duitse keizerrijk (het Heilige Romeinse Rijk) heerste de pessimistische overtuiging dat de Eindtijd aanstaande was, met de verschrikkingen van de Apocalyps in het vooruitzicht. Op dat moment wordt in Maastricht het kerkgebouw van de Sint-Servaasbasiliek grotendeels vernieuwd. Bij de architectonische opzet van dit imposante gebouw, en bij de decoratie van de kerk, is de visie van Augustinus een belangrijk uitgangspunt geweest. Fred Ahsmann zal laten zien op welke wijze de Stad Gods vorm heeft gekregen in dit schitterende Romaanse kerkgebouw

Naar aanleiding van deze presentatie zal (voor zover dat in een webinar mogelijk is) worden gereflecteerd op deze presentatie, waarbij de vraag naar de actualiteit aan de orde zal komen.


Diapresentatie en videoregistratie

Bij zijn lezing maakte Fred gebruik van een uitgebreide diapresentatie. Deze kan met de volgende link worden bekeken: diapresentatie ‘Wereld in Verwarring’.

De opname van het webinar kan hier teruggekeken kunnen worden.


Aantekeningen

Van het webinar zijn door Mark de Koning onderstaande aantekeningen gemaakt,. Deze tekeningen zijn een visuele samenvatting van het webinar.


Terug naar Filosofische Cafés


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Activiteiten Vrienden van de ISVW

  zo 23

  ALV en Vriendendag

  23 augustus vanaf 11:00
  okt 19

  Kitty van der Vliet Diversity Event 2020: Susan Neiman

  19 oktober vanaf 10:30 tot 20 oktober vanaf 10:30
 • Schrijfdialoog Vriendendag

  Wij nodigen onze vrienden uit mee te doen aan de Schrijfdialoog waarbij we onze vrienden vragen een een essay, gedicht, opstel, kinderverhaal, brief, blog, column of journalistiek opiniestuk te schrijven over het thema ‘leren van onze geschiedenis’.

  Voor meer informatie zie de uitnodiging voor de ALV op 23 augustus op deze pagina.

 • Leren van onze geschiedenis

  Kitty van der Vliet Diversity Event

  In het kader van het Kitty van der Vliet Diversity Event start binnen kort een essaywedstrijd, lees hier hoe je kan deelnemen: Essaywedstrijd ‘Leren van de Geschiedenis’.

 • Cursusaanbod ISVW


  Een cursus bijwonen? Klik hier om het volledige cursusaanbod op de website van de ISVW te zien!

 • Landgoed ISVW


  Landgoed ISVW is dé vergaderlocatie nabij Utrecht. Bekijk deze unieke locatie en reserveer nu!