Wie zijn de Vrienden van de ISVW?

De Vrienden van de ISVW, net als de ISVW opgericht in 1916, is een onafhankelijke vereniging die de publieksfilosofie in Nederland bevordert. Door haar historische banden is zij nauw verbonden met de ISVW. De vereniging is een van de grootste filosofische verenigingen in Nederland. 

De Vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere denkbeelden en redeneringen. Zij zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen. De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.

Maandelijks organiseren De Vrienden Filosofische Cafés die algemeen toegankelijk zijn, waarin actuele maatschappelijke thema’s langs de filosofische meetlat worden gelegd. Daarnaast wordt meerdere keren per jaar het Vriendenmagazine gepubliceerd, waarin publieksfilosofische artikelen  opgenomen zijn.

Vanuit het vermogen van De Vrienden, dat is opgebouwd door donaties en schenkingen van leden van de vereniging, subsidieert de vereniging uitzonderlijke en ideële activiteiten op het gebied van de publieksfilosofie, die zonder externe ondersteuning niet mogelijk zouden zijn.

Filosofisch café met Dick Kleinlugtenbelt over moderne levenskunst, metaforen en het omgaan met emoties.

Wilt u ook lid worden van deze bloeiende vereniging?

Uw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie. Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW. Als Vriend van de ISVW heeft u kosteloos toegang tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies.


Comments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Fellowship Vrienden van de ISVW

    Vanaf 2021 zal er jaarlijks een fellowship Publieksfilosofie georganiseerd worden bij de ISVW als gezamenlijk project van de ISVW en de Vrienden van de ISVW. Met dit fellowship willen wij een vooraanstaand filosoof aan de ISVW binden en diegene op onze beurt een platform bieden zich op het terrein van de publieksfilosofie te profileren.

    We starten in 2021 met een pilot en het is onze ambitie, wanneer deze pilot succesvol is, dat dit fellowship een reeks van vooraanstaande filosofen aan de ISVW gaat verbinden.

    Voor meer informatie: https://isvw.nl/fellowship/