1

Published on november 1st, 2017 | by Gerard Geerlings

0

Wie zijn de Vrienden van de ISVW?

De vrienden van de ISVW, net als de ISVW opgericht in 1916,  zijn de steun en toeverlaat van de Internationale School voor Wijsbegeerte. De vereniging is een van de grootste filosofische verenigingen in Nederland en heeft het mede mogelijk gemaakt dat de ISVW zich nationaal en internationaal kan profileren.

De vrienden van de ISVW hechten aan een moment van reflectie. Zij zijn geïnteresseerd in andere denkbeelden en redeneringen. Zij zijn bereid eigen overtuigingen ter discussie te stellen. De vrienden komen uit alle sectoren van de samenleving en debatteren graag met elkaar.

De ISVW is geheel onafhankelijk. Zij verkrijgt haar inkomsten via het Landgoed ISVW en de bijdragen van donateurs, waaronder de Vrienden van de ISVW. De vrienden dragen onder andere bij aan exploitatie, verbouwing, het onderhoud van het landgoed, lustrumvieringen, open huis en filosofische cafés.

De ISVW verleent onze vereniging administratieve ondersteuning, helpt de vereniging met het organiseren van filosofische cafés en onderhoudt uiteraard nauwe banden met het Vriendenbestuur.

Filosofisch café met Dick Kleinlugtenbelt over moderne levenskunst, metaforen en het omgaan met emoties.

Wilt u ook lid worden van deze bloeiende vereniging?

Uw bijdrage is een investering in denkkapitaal. Met uw bijdrage investeert u in een denkeconomie. Voor € 50,- per jaar kunt u al lid worden van de Vrienden van de ISVW. Als Vriend van de ISVW heeft u kosteloos toegang tot de filosofische cafés, de ledenvergaderingen en andere ledenbijeenkomsten en wordt u op de hoogte gehouden van ontwikkelingen bij de ISVW en de Vrienden. Bovendien kunt u tegen de gebruikelijke Vriendenprijs deelnemen aan het Vriendenweekend en aan Vriendenexcursies.


About the Author

Gerard Geerlings

Penningmeester Vrienden van de ISVW, beheerder van deze vrienden community.Comments are closed.

Back to Top ↑