Privacy statement

Vereniging Vrienden van de ISVW (hierna de vereniging) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van de vereniging en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact, bestel en/of inschrijfformulier op de website aan de Vrienden verstrekt.


De vereniging kan de volgende gegevens verwerken:
voor- en achternaam
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres
– IBAN nummer en/of creditcard gegevens

Waarom de vereniging gegevens nodig heeft
De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen.

Daarnaast kan de vereniging uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit het bieden van het lidmaatschap, het toezenden van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen voor bijeenkomsten etc..

Hoe lang bewaart de vereniging uw gegevens

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan 20 jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van de vereniging worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De vereniging gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

De vereniging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de eventuele Adwords-advertenties van de vereniging bij Google zoekresultaten zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw  computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, daar treft u ook het privacy-beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites gebruikt worden, om rapporten over de websites aan de vereniging te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie een derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De vereniging heeft hier geen invloed op.

De vereniging heeft Google geen toestemming gegeven om via de vereniging verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar vrienden@isvw.nl. De vereniging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de vereniging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de vereniging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Chantal Orth via chantal.orth@isvw.nl.

www.vrienden-isvw.nl behoort toe aan de Vereniging Vrienden van de ISVW.
Dodeweg 8, 3832 RD Leusden, 033-4650700

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

    Aankomende evenementen

  • Kitty Essaywedstrijd 2022

    Als onderdeel van het Kitty van der Vliet symposium organiseren ISVW en de Vrienden van de ISVW samen een essaywedstrijd voor jonge filosofen. Door Vrienden van de ISVW is voor de winnaar een prijs van € 2.500,- beschikbaar gesteld. Kijk verder op de informatiepagina.

  • Tim de Mey, Fellow Vrienden-ISVW

    In 2022 zal Dr. Tim de Mey (assistant professor in theoretische filosofie aan Erasmus School of Philosophy) als fellow-filosoof voor een aantal maanden verbonden zijn aan ISVW. Tijdens zijn fellowship zal hij een aantal activiteiten ontplooien. Meer hierover vind je in zijn bijdrage in het Vriendenmagazine van december 2021. Tim de Mey zal komend jaar ook een bijdrage leveren aan een filosofisch café. Dit Fellowship is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Vrienden van de ISVW.